Vodovod, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia – rôzne dokumenty

Protokol o skúške (.pdf)

Štandardy kvality pitnej vody – 2015 (.pdf)

Štandardy kvality odpadovej vody – 2016 (.pdf)

Štandardy kvality pitnej vody – 2016 (.pdf)