Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy pitnej vody a štandardy odpadovej vody za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019.

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019 (.pdf)

Evidencia štandardov odpadovej vody – rok 2019 (.pdf)

Vodovod, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia – rôzne dokumenty

Protokol o skúške (.pdf)

Štandardy kvality pitnej vody – 2015 (.pdf)

Štandardy kvality odpadovej vody – 2016 (.pdf)

Štandardy kvality pitnej vody – 2016 (.pdf)

Protokol o skúške odpadovej vody – Jún 2016

Protokol o skúške odpadovej vody č. 16/01177 – Jún 2016 (.pdf)

Protokol o skúške pitnej vody č. 3247/2016 – Jún 2016 (.pdf)