Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Helena Novotná

Daňový úrad Nitra v súlade s § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Helena Novotná, 956 06 Orešany.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Helena Novotná