Evidencia štandardov kvality vody – rok 2016

Štandardy kvality za oblasť pitná voda – 2016 (.pdf)

Štandardy kvality za oblasť voda odpadová – 2016 (.pdf)