Oznámenie Spoločného obecného úradu v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove oznamuje, že v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017:

  • mzdové náklady na opatrovateľskú službu za rok 2017 sú 5716,22€
  • ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytnutej OS sú 4,01€
  • priemerne bolo poskytnutých 96,23 hodín OS za mesiac.