Farské oznamy od 29. apríla do 6. mája 2018

Farské oznamy od 29. apríla do 6. mája 2018 (.pdf)