Farské oznamy od 18. do 24. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.11.
Bojničky
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Ut
19.11.
Dvorníky
18:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
St

20.11.

  Zemianske Sady
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Št

21.11.

Obetovanie Panny Márie Bojničky
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Pi
22.11.
 Svätej Cecílie, panny a mučenice
Dvorníky
18:00
† rodičia Tóthoví, brat Jozef
So
23.11.
Dvorníky
18:00
† Mária Pačesová
Ne

24.11.

34. nedeľa v Cezročnom období

Krista Kráľa

Dvorníky
07:30
† bratia Dušan, Ján a Emil
Bojničky
08:45
† rodičia Karol a Mária Kubičkoví
Šalgočka
09:00
† Anton Lukáč
Dvorníky
10:30
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o požehnanie
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, bratia Fridolín a Jaroslav, synovec Daniel a s.r.z.o.s.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2019: z osobného pozvania otca arcibiskupa na slávenie Trnavskej Novény sme počas trvania novény zrušili sv. omše a všetky pobožnosti v našich chrámoch a pozývame vás v jeho mene na slávenie jednotlivých dní Trnavskej Novény. Počas pracovných dní bude chodiť autobus. Časy odchodov autobusu z farnosti: Zemianske Sady 16:15 zástavka pri kostole, následne Šalgočka zástavka pod kostolom, Dvorníky 16:20 parkovisko pod kostolom a 16:30 Bojničky zástavka pod kostolom. Poplatok za cestovné sú 2,- eurá. Program Trnavskej Novény je k dispozícii na nástenkách a webe farnosti.
 • NEDEĽA KRISTA KRÁĽA: jesenená zbierka na charitu po sv. omšiach.
 • POBOŽNOSŤ KU KRISTOVI KRÁĽOVI – Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady po nedeľných sv. omšiach. Dvorníky – pobožnosť o 15:00.
 • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
 • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.

Farské oznamy od 11. do 17. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.11.
 Svätého Martina z Tours, biskupa Bojničky
18:00
† František a Filoména Kocúrikoví, brat Jozef a syn Miroslav
Ut
12.11.
Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka  Dvorníky
18:00
† manžel Emil
St

13.11.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

Št

14.11.

Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

Pi
15.11.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

So
16.11.
Bojničky
19:00
prosba za zdravie Alžbety Lackovej
Ne

17.11.

33. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Paulína, svokor
Bojničky
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ: za živých a zosnulých obyvateľov obce Bojničky 
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Práznovskí a celá † rodina
Dvorníky
10:30
poďakovanie za dožitých 80. rokov
Zemianske Sady
09:00
† syn Ľuboš Donáth, manžel Ladislav a rodičia
 • DVORNÍKY: ospravedlňujeme sa za presunutie sv. omše, ktorá mala byť v sobotu večer za † manžela Antona Ujlackého, brata Jána a r.z.o.s. . Táto sv. omša bude odslúžená v nedeľu 1.12. o 10:30. Za pochopenie úprimne ďakujeme.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2019: z osobného pozvania otca arcibiskupa na slávenie Trnavskej Novény sme počas pracovného týždňa zrušili sv. omše a všetky pobožnosti v našich chrámoch a pozývame vás v jeho mene na slávenie jednotlivých dní Trnavskej Novény. Počas pracovných dní bude chodiť autobus. Časy odchodov autobusu z farnosti: Zemianske Sady 16:15 zástavka pri kostole, následne Šalgočka zástavka pod kostolom, Dvorníky 16:20 parkovisko pod kostolom a 16:30 Bojničky zástavka pod kostolom. Poplatok za cestovné sú 2,- eurá. Program Trnavskej Novény je k dispozícii na nástenkách a webe farnosti.
 • Naša Obec Dvorníky sa od roku 2011 zapája do pietnej spomienky za obete vojen z I. a II. svetovej vojny. Medzinárodný deň vojnových veteránov si pripomíname vždy 11. 11. o 11. hod. 11. minúte. V tejto tradícii chceme pokračovať aj v tomto roku. Spolu sa stretneme pri pomníku padlých vojakov v centre obce, aby sme vzdali úctu našim rodákom, ktorí sa stali obeťami násilia počas vojen. Týmto Vás pozývame na krátku pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční v pondelok 11. novembra o 11. hod. 11. minúte v obci pri pomníku. Aj zvony nášho kostola sa pripoja k zvonom na celom svete, aby takto vzdali česť všetkým, ktorí obetovali to najcennejšie čo mali – svoj život.

Farské oznamy od 4. do 10. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

04.11.

 Svätého Karola Borromejského, biskupa Bojničky
17:00
† matka Emília Polačiková
Ut

05.11.

Dvorníky
18:00
† rodičia Mihinoví
St

06.11.

  Zemianske Sady
17:00
† Mária, Ernest, Johana, František a Evžénia
Št

07.11.

  Bojničky
17:00
† Branislav Barák
Pi

08.11.


Dvorníky
18:00
† Karol Kadlec, r.z.o.s.
So

09.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky  Dvorníky
18:00
† Cyril Adámik, sestra Anna a s.r.
Ne

10.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Pavol Pavlík 
Šalgočka
09:00
poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
POSÁDKA
10:30
             HODOVÁ SV. OMŠA          za živých a zosnulých obyvateľov Posádky
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat Fridolín a švagrovia
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad sobota 09.11. 2019 o 15:00 Helena Vincová a Štefan Meško.
 • BOJNIČKY: zbierka september 1300,-euro, zbierka október 1080,- euro,  dar od svadobčanov 400,- euro, platba za elektroinštaláciu 750,- euro. Plánované práce: v štádiu riešenia realizácia osvetlenia v kostole, plánované práce na jar – odstránenie betónových chodníkov, úprava odtoku dažďovej vody od základov kostola a nové chodníky. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary aj dnes pri zbierke.
 • LITURGIA SLOVA: počas oktávy modlitieb za duše v očistci, v obciach, kde v ten deň nebude sv. omša, bude podľa zvyku liturgia slova. Harmonogram je na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II.: 17.6. – 20.6. 2020 Rámcový program zájazdu:
  1.deň: odchod autobusu, Kalvária Zebrzydowska, prehliadka baziliky, Odchod do Wadowíc, návšteva rodného domu Jána Pavla II, prehliadka kostola, múzea. Pokračovanie v ceste do Krakowa.
  2.deň: návšteva kostola Božieho Milosrdenstva a kostola Sv.Jána Pavla II, prehliadka starobylého centra mesta, Wawel, kúria, múzeum Jána Pavla
  3.deň: odchod do Čenstochovej, popoludní náboženský program. Pokračovanie v ceste do Lichňa.
  4.deň: Bazilika Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska v obci Licheň Starý je najväčší kostol v Poľsku. Päťloďová bazilika bola postavená v rokoch 1994 – 2004 na mieste mariánskych zjavení z 19. storočia. Popoludní odchod na Slovensko s príchodom do Dvorníkov v neskorých večerných hodinách. Využime blížiaci sa čas Vianoc a obdarujme sa skutočným darčekom. Cena 270,- euro. Predbežný záujemcovia prosím zapíšte sa v sakristii do konca decembra.

Farské oznamy od 28. októbra do 3. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. októbra do 3. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov  Bojničky
17:00
† rodičia Pavelkoví, dcéra a vnuk 
Ut
29.10.
Dvorníky
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
St

30.10.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Košťálovej
Št

31.10.

Bojničky
17:00
Voľný úmysel:
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Pi
01.11.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Všetkých svätých
Dvorníky
  07:30
Prosba o zdravie a Bbožiu pomoc pre manžela
Bojničky   08:45 † rodičia Terézia a Jozef Čičoví, sestra Felicia, ostatná † rodina
Šalgočka   09:00 † manžel František a † rodičia Bokorov
Dvorníky   10:30 za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Štefan a Štefánia Čapkovičoví, Jozef a Otília Kotúčkoví, syn Milan a s.r.
So
02.11.
 Všetkých verných zosnulých Bojničky   08:45 † obyvatelia obce Bojničky
Šalgočka   09:00 za všetkých zosnulých
Zemianske Sady
10:30
za duše v očistci
Dvorníky
10:30
† Štefan Kollár, otec a syn
Ne

03.11.

31. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu
Bojničky
08:45
† Eleonóra Spáčilová
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, starí rodičia z oboch strán a sestra Marta
Dvorníky
10:30
† rodičia Kadlecoví a Mesárošoví
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Vallo, rodičia a brat Pavol
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 15:30, Dvorníky: utorok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky vo štvrtok 31.10. dopoludnia.
 • MODLITBY MATIEK: utorok 29.10. po večernej sv. omši na fare.
 • POBOŽNOSTI ZA ZOSNULÝCH: na cintorínoch jednotlivých obcí:
  • DVORNÍKY: piatok 01.11. o 15:00
  • BOJNIČKY: piatok 01.11. o 16:00
  • ŠALGOČKA: sobota 02.11. o 15:00
  • ZEMIANSKE SADY: sobota 02.11. o 16:00
 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY ZA ZOSNULÝCH: V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútania k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
  Rozpis bohoslužieb slova podľa zvyku v obciach, kde nie je v deň oktávy sv. omša nájdete na nástenke alebo webovej stránke farnosti. Rovnako budú termíny vyhlásene aj v oznamoch na budúci týždeň.
 • BOJNIČKY: ofera na opravu kostola – budúca nedeľa po sv. omši. Na budúcu nedeľu budeme podrobnejšie informovať o stave vyzbieraných prostriedkov a o ďalších krokoch na oprave chrámu.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: 03.11. 2019 nedeľa o 10:30 Dvorníky.

Farské oznamy od 21. do 27. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
21.10.
Bojničky
18:00
† manžel Viktor Škoda, syn Vladimír, zať Ján a r.z.o.s.
Ut
22.10.
Dvorníky
18:00
† Ján Bachorík
St

23.10.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Pavol a Mária Čulagoví a ostatná rodina
Št

24.10.

Bojničky
18:00
na úmysel:
Pi
25.10.
  Dvorníky
18:00
poďakovanie za dožitých 80 rokov života
So
26.10.
Dvorníky
18:00
† Alexander Flimel
Ne

27.10.

30. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre ružencovú ružu pani Táčovskej
Bojničky
08:45
na úmysel:
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef Bubák, sestra, rodičia a starí rodičia
Dvorníky
10:30
†Teofil Kadlec a † členovia rodiny
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví
 • DVORNÍKY: pondelok 21.10. 2019 – pohrebná sv. omša o 14:00.

Farské oznamy od 14. do 20. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.10.
Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

za dobrodincov farských misií

 

† Ľudovít a Terézia Nikodémoví

 

Ut
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

† Helena Mečárová

 

† rodičia Zongoroví, Benčíkoví, brat Peter

St

16.10.

  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

† rodičia Jozef a Helena Koboroví

 

† rodičia Moravcoví, Bahelkoví a † rodina z.o.s.

Št

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

† Emil Bohovič

† Melánia a Peter Lehockí, † rodina Moravcová a Lehocká

Pi
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu
Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

† František Šandor

za modliacich sa októbrovú pobožnosť

So
19.10.
Dvorníky
09:30Bojničky
09:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc

poďakovanie za manželstvá detí a prosba o požehnanie a ochranu

Ne

20.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Bojničky
08:45
† Frentišek a Margita Polakovičoví, sestra Mária a s.r.
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef, otec a svokor
Dvorníky
10:30
† Inocent Otčenáš
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav a zať Ján
 • ŠALGOČKA: mimoriadna sv. omša v deň slávnosti patrónky chrámu sv. Terézie z Avily, utorok 15.10. o 18:00 – poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a pomoc
 • MISIJNÝ AUTOBUS: zabezpečenie dopravy pre veriacich zo Šalgočky a Zemianskych Sadov na misijný program podľa harmonogramu.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša, pondelok 14.10. o 14:00.
 • PODPORA MISIONÁROV: milodary zo zvončeka na budúcu nedeľu budú darované otcom misionárom pre ich pastoračné a misijné potreby.
 • FARSKÉ MISIE- VÝBER Z PROGRAMU:
  • nedeľa 13.10. popoludní stretnutie mužov a žien
  • pondelok 14.10. a utorok 15.10. dopoludnia návšteva škôl vo farnosti
  • streda 16.10. pomazanie chorých pri misijnych sv. omšiach
  • štvrtok 17.10. adorácia za odpustenie zranení a urážok po sv. omšiach
  • piatok 18.10. doobeda navštevovane chorých v domácnostiach
  • piatok 18.10. stretnutie s mladými farnosti o 19:45
  • sobota 19.10. poobedie stretnutie s rodinami kultúrny dom Dvorníky
  • sobota 19.10. koncert Kapucíni, kultúrny dom Dvorníky
  • VIAC V PROGRAME NA VEBOVEJ STRÁNKE FARNOSTI

Farské oznamy od 7. do 13. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.10.
 Ružencovej Panny Márie Bojničky
18:00Zemianske Sady
19:00
† Ľudovít a Terézia Nikodémovi

za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej

Ut
08.10.
Dvorníky
18:00
† Stanislav
St

09.10.

  Zemianske Sady
18:00
† kmotor Pavol Jindra
Št

10.10.

Bojničky
18:00
† Mária Baráková a † rodina Hrušková
Pi
11.10.
  Dvorníky
18:00
† Jozef a Anna Táčovský
So
12.10.
Dvorníky
18:00
† rodičia Štefan a Ľudmila Cibuloví, sestry a švagor
Ne

13.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Cyril Hrotka
Zemianske Sady
09:00
† rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:30
† Mária a Štefan Harvaníkoví, strýko František, s.r.z.o.s.
Šalgočka
10:30 
za dobrodincov chrámu

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

 

 • SKAUTSKÉ DRUŽINOVKY: Pozývame deti a mládež v tento piatok 11.10. o 16:00 na otvorenie nového skautského roka nášho skautského oodielu a zahájenie pravidelných družinoviek, ktoré budú bývať každý piatok v čase od 16:00 – 17:30.
 • FARSKÉ MISIE:
  • PROGRAM: program misií je k dispozícii pri východoch z kostola, prosím zoberte si ich do svojich domácností a prosím zoberte si ich viacej a po ceste domov ich môžete vložiť do schránok ľudí. Prosím staňte sa počas tohto týždňa šíriteľmi pozvania otcov misionárov.
  • NÁVŠTEVA U CHORÝCH: misionári budú v piatok 18.10. navštevovať doobeda chorých v domácnostiach, prosím zapíšte tých ktorí by chceli prijať misionárov vo svojich domovoch na zoznam v sakristii kostola.
  • MISIJNÝ AUTOBUS: pre veriacich z obcí Šalgočka a Zemianske Sady bude k dispozícii autobus, ktorý bude voziť veriacich na hlavný misijný program do Dvorníkov. Autobus je zdarma. Prosím využite túto príležitosť. Harmonogram odchodov je k dispozícii pri programoch misií.
  • HMOTNÁ PODPORA MISIÍ: vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý váš príspevok, ktorý obetujete na výdavky spojené s misiami vo farnosti. Pri východe z kostola bude k dispozícii označená pokladnička. Financie budú použité na stravu a réžiu okolo pobytu misionárov na fare počas misií. Zostatok, ktorý sa z vašich milodarov neminie, bude darovaný na záver misií misionárom na podporu ich pastoračnej a misijnej práce. Ostatné oznami budú priebežne hlásené počas misijného týždňa.
  • VYUŽIME SKUTOČNE NAPLNO TENTO BOHOM DAROVANÝ ČAS MISIÍ VO FARNOSTI. PRE KAŽDÉHO Z NÁS JE TO PRÍLEŽITOSŤ PRE OSOBNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU, KTORÚ TAK VEĽMI V NAŠICH ŽIVOTOCH POTREBUJEME KAŽDÝ Z NÁS.

 

Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

30.09.

 Svätého Hieronyma Bojničky
18:00
† Margita a Emil Farkašoví, s.r.z.o.s.
Ut

01.10.

 Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc pre rodinu
St

02.10.

 Svätých anjelov strážcov Zemianske Sady
18:00
† kmotor Jozef Čapkovič
Št

03.10.

  Bojničky
18:00
† Peter Mikulinec a r.z.o.s.
Pi

04.10.

 Svätého Františka Assiského
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

05.10.

Dvorníky
18:00
† Lucia
Ne

06.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Lopatoví, brat Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Jozef a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Jozef a Helena Uhričoví
Zemianske Sady
10:30
        za dobrodincov chrámu        HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 04.10.
 • SPOLOČNÁ MODLITBA SV: RUŽENCA: pred sv. omšami 30 minút pozývam  na spoločnú modlitbu posvätného ruženca s nami kňazmi..
 • DVD BIRMOVKA: prosíme tých, ktorí si objednali DVD a foto, aby si vyzdvihli v sakristii. Cena 10,- euro.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: pozývam na slávenie fatimskej soboty na budúcu sobotu 05.10. do Serede – diecézneho centra fatimských večeradiel. Je možnosť ísť spoločnou dopravou mikrobusom ( 28 miest ). Program 09:00 modlitba fatimského večeradla, 10:00 sv. omša a po nej návrat domov. Táto iniciatíva je v rámci modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu našej farnosti. Za tento úmysel sa spoločne modlíme počas farských večeradiel pred večernými sv. omšami v sobotu vo farskom chráme a aj takýmto spôsobom chceme zintenzívniť naše modlitby za živú vieru pre nás farníkov a spoločne ako farské spoločenstvo priniesť obetu putovania a spoločnej modlitby. Kto by mal záujem môže sa osobne prihlásiť u pána farára alebo na tel.: 0911 417300.
 • FARSKÉ MISIE: 12.10. – 20.10.: dávame do pozornosti tento milostivý čas, ktorý sa približuje. Na budúcu nedeľu bude k dispozícii v našich chrámoch kompletný program sv. omší, katechéz a misijných aktivít, ktoré si pre nás pripravili otcovia kapucíni. Zahrňme do svojich osobných úmyslom ešte intenzívnejšie naše blížiace sa misie vo farnosti, aby priniesli hojnosť plodov pre naše životy. Už teraz si skúsme vo svojom čase vyhradiť miesto na túto bohatú Božiu ponuku.

Farské oznamy od 23. do 29. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

23.09.

Svätého Pia z Pietrelčiny Bojničky
18:00
† rodičia Pokorní a celá † rodina
Ut

24.09.

Dvorníky
18:00
† rodina Štefana Šípkovského
St

25.09.

  Zemianske Sady
18:00
poďakovanie za 80 rokov manžela a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Št

26.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví
Pi

27.09.

Svätého Vincenta de Paul
Dvorníky
18:00
† manžel Michal Mesároš a synovia
So

28.09.

Dvorníky
18:00
† rodičia Nevidaloví, s.r.z.o.s.
Ne

29.09.

26. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Matušniak a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Vladimír Danek
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef,  rodičia a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Pius Trnka
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví, s.r.z.o.s.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na budúcu nedeľu 29.09.2019 o 10:30 do Dvorníkov.
 • VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY: v mene organizátorov srdečne pozývam v túto nedeľu do KD Dvorníky.

Farské oznamy od 16. do 22. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

16.09.

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána Bojničky
18:00
† rodičia Bojnanskí, Gacíkoví a s.r. 
Ut

17.09.

Dvorníky
18:00
† Ladoslav Jošt
St

18.09.

Zemianske Sady
18:00
† rodičia Jozef a Mária Danišoví, súrodenci, † rodina
Št

19.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Vít a Matilda Dlhošoví
Pi

20.09.

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov
Dvorníky
18:00
† brat Ján Báchorík
So

21.09.

Dvorníky
18:00
 SV. OMŠA NEBUDE
Ne

22.09.

25. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Bojnanskí a Trnkoví
Bojničky
07:30
† syn Pavol
Šalgočka
09:00
† rodičia Štefan a Štefánia a starí rodičia z oboch strán
Zemianske Sady
10:00
† manžel František Vaško
Dvorníky
11:00
† Jozefína Kadlecová
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • ZMENA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: z dôvodu účasti otca Juraja ako delegáta za Trnavskú arcidiecézu na národnom pochode za život, musíme pristúpiť k zmene sv omší počas budúceho víkendu. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu. Sv. omše za piatok a sobotu budú odslúžené v pondelok a vo štvrtok nasledujúci týždeň o 18:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad o 15:00 Tomáš Martinusík a Natália Kotúčková
 • ŠALGOČKA: sobášna sv. omša o 15:30 Martin Diabelko a Kristína Mesárošová
 • MODLITBY MATIEK: pozývame mamičky z farnosti na sv. omšu v utorok 17.09. o 18:00 do Dvorníkov a na stretnutie ohľadom modlitieb mám vo farnosti s koordinátorkami modlitieb. Skúsme využiť túto príležitosť a aj v našej farnosti vytvoriť modlitebné skupiny vás milé mamičky.
 • BOJNIČKY: sv. omše počas týždňa v centre ARCHA z dôvodu prác na výmene elektrifikácie v kostole v Bojničkách.