Farské oznamy od 16. do 22. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

16.09.

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána Bojničky
18:00
† rodičia Bojnanskí, Gacíkoví a s.r. 
Ut

17.09.

Dvorníky
18:00
† Ladoslav Jošt
St

18.09.

Zemianske Sady
18:00
† rodičia Jozef a Mária Danišoví, súrodenci, † rodina
Št

19.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Vít a Matilda Dlhošoví
Pi

20.09.

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov
Dvorníky
18:00
† brat Ján Báchorík
So

21.09.

Dvorníky
18:00
 SV. OMŠA NEBUDE
Ne

22.09.

25. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Bojnanskí a Trnkoví
Bojničky
07:30
† syn Pavol
Šalgočka
09:00
† rodičia Štefan a Štefánia a starí rodičia z oboch strán
Zemianske Sady
10:00
† manžel František Vaško
Dvorníky
11:00
† Jozefína Kadlecová
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • ZMENA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: z dôvodu účasti otca Juraja ako delegáta za Trnavskú arcidiecézu na národnom pochode za život, musíme pristúpiť k zmene sv omší počas budúceho víkendu. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu. Sv. omše za piatok a sobotu budú odslúžené v pondelok a vo štvrtok nasledujúci týždeň o 18:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad o 15:00 Tomáš Martinusík a Natália Kotúčková
 • ŠALGOČKA: sobášna sv. omša o 15:30 Martin Diabelko a Kristína Mesárošová
 • MODLITBY MATIEK: pozývame mamičky z farnosti na sv. omšu v utorok 17.09. o 18:00 do Dvorníkov a na stretnutie ohľadom modlitieb mám vo farnosti s koordinátorkami modlitieb. Skúsme využiť túto príležitosť a aj v našej farnosti vytvoriť modlitebné skupiny vás milé mamičky.
 • BOJNIČKY: sv. omše počas týždňa v centre ARCHA z dôvodu prác na výmene elektrifikácie v kostole v Bojničkách.

Farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
09.09.
Bojničky
18:00
† Jozef Zúdor a Eva Jakubcová
Ut
10.09.
Dvorníky
18:00
† Miroslav Kováč
St

11.09.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Crhlíkoví, sestry Mária a Marta, s.r.z.o.s.
Št

12.09.

 Najsvätejšieho mena Panny Márie Bojničky
18:00
† súrodenci, manžel Jozef, rodičia Svrbickí a Babulicoví
Pi
13.09.
 Svätého Jána Zlatoústeho
Dvorníky
18:00
† Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef a s.r. Adámikoví a Tomanoví
So
14.09.
 Povýšenie Svätého kríža

TITUL FARSKÉHO CHRÁMU

Dvorníky
07:30Bojničky
08:45Dvorníky
10:30
† Stanislava Kuklová

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu dekanovú

Sv. omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Ne

15.09.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brožoví
Šalgočka
09:00
† Emil a Žofia Košťányoví
Dvorníky
10:30
† rodičia, brat Peter, s.r.z.o.s.

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

Zemianske Sady
10:30
† manžel Viliam Sokol, dcéra Zuzana, synovia Viliam, Štefan a ostatná † rodina
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: sobota 14.09. slávnostná sv. omša o 10:30 – hlavným celebrantom Mons. Ján Pavčír – generálny vikár, spovedanie birmovancov BOJNIČKY: štvrtok 12.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši a DVORNÍKY 13.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši, generálny nácvik birmovancov v PIATOK 13.09. o 19:30 farský kostol Dvorníky.
 • BOJNIČKY: sobášna sv. omša sobota 14.09. o 15:00 Kabát a Kubíčková.
 • HODOVÉ SLÁVNOSTI VO FARNOSTI: DVORNÍKY 15.09. 2019, ZEMIANSKE SADY 06.10. 2019, ŠALGOČKA 13.10. 2019, POSÁDKA 10.11. 2019, BOJNIČKY 17.11. 2019.
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program:  Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • BOJNIČKY: zbierka na opravu kostola 1400 eur, skutočne krása. Úprimné Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Farské oznamy od 2. do 8. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

02.09.

  Bojničky
18:00
† manžel Jozef Moravec a rodičia
Ut

03.09.

 Svätého Gregora Veľkého, pápeža Dvorníky
18:00
† starí rodičia Šípkovskí, rehoľné sestry a brat Ján
St

04.09.

  Zemianske Sady
18:00
† manžel a otec Teofil Kušnír
Št

05.09.

  Bojničky
18:00
† manžel Vladimír Lenghart, r.z.o.s.
Pi

06.09.


Dvorníky
18:00
ku cti najsvätejšieho srdca Ježišovho
So

07.09.

Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza  Dvorníky
18:00
† rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
Ne

08.09.

23. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel a † rodina Dlhošová a Činčurová
Šalgočka
09:00
† Vít a Emília Bosí a † rodina
Dvorníky
10:30
† manžel a svokrovci
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal a starí rodičia
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 06.09.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 02.09. o 18:30 v kostole a Dvorníky 03.09. o 18:30 v kostole.
 • BOJNIČKY: dnes po sv. omši zbierka na financovanie sanačných prác v našom chráme. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary. Zároveň chceme vyjadriť veľký obdiv a vďaku za všetku vykonanú prácu.
 • VZÍVANIE SV. DUCHA: pri sv. omšiach na budúcu nedeľu budeme prosiť o dary Sv. Ducha pre nastávajúci školský a akademický rok.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na začiatku školského a akademického roka pozývame deti a študentov na sv. omšu na budúcu nedeľu o 10:30 do Dvorníkov, pri ktorej budeme prosiť o Dary Sv. Ducha v novom školskom roku.

Farské oznamy od 26. augusta do 1. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. augusta do 1. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
26.08.
Bojničky
18:00
† Jozef Zúdor a † staré mamy 
Ut
27.08.
Svätej Moniky Dvorníky
18:00
† Ján Báchorík
St

28.08.

Svätého Augustína
Zemianske Sady
18:00
 na daný úmysel
Št

29.08.

 Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Bojničky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Brinčíkovú a Kupkovú
Pi
30.08.
  Dvorníky
18:00
† Karol Bosorad a rodičia
So
31.08.
Dvorníky
18:00
† otec Pavol Magula, s.r.z.o.s.
Ne

01.09.

22. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
 na daný úmysel
Bojničky
08:45
na daný úmysel
Šalgočka
09:00
† rodičia Tomáš a Terézia, brat Peter a celá † rodina
Dvorníky
10:30
na daný úmysel
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Marta a Vojtech Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • ZASADNUTIE EKONOMICKEJ RADY FARNOSTI: prosíme členov, ak im to dovolí čas, prísť na spoločné stretnutie v pondelok 26.08. o 19:30 na faru do Dvorníkov.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 26.08.o 18:30 v kostole a Dvorníky 27.08. o 18:30 v kostole.

Farské oznamy od 19. do 25. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

19.08.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut

20.08.

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

21.08.

 Svätého Pia X., pápeža Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.08.

 Panny Márie Kráľovnej Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

23.08.


Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So

24.08.

 Svätého Bartolomeja, apoštola Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

25.08.

21. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef Klokner
Bojničky
08:45
† Ľubomír Daniš
Šalgočka
09:00
† rodičia Hubinoví a Majkoví
Dvorníky
10:30
† Ľudmila Polášová a † rodina
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Helena Královičoví, Štefan a Mária Tomaníkoví a starí rodičia
 • ZASADNUTIE EKONOMICKEJ RADY FARNOSTI: prosíme členov, ak im to dovolí čas, prísť na spoločné stretnutie v pondelok 26.08. o 19:30 na faru do Dvorníkov.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 26.08.o 18:30 v kostole a Dvorníky 27.08. o 18:30 v kostole.
 • Otec Róbert bude počas týždňa na skautskej lesnej škole, z tohto dôvodu nebudú sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii otec Juraj na tel. kontakte: 0915 337 037

Farské oznamy od 12. do 18. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
12.08.
Bojničky
18:00
† bratia Stanislav a Alojz a synovec Kotúčkoví
Ut
13.08.
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Pavlíkoví
St

14.08.

 Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho Zemianske Sady
18:00
† rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví a ostatná rodina

PLATNOSŤ Z PRIKÁZANÉHO SVIATKU

Št

15.08.

 PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatie Panny Márie Šalgočka
18:00Dvorníky
17:30Bojničky
19:00
† rodičia Stranovskí, Hambálkoví, starí rodičia a celá † rodina

 

† Mária Ondrejíčková

 

† rodičia Kupkoví, Ondrejíčkoví a matka Marcela

Pi
16.08.
  Dvorníky
18:00
† brat Pavol Karaba a matka Agnesa Karabová
So
17.08.
Dvorníky
18:00
† Helena Mihinová, rodičia František a Agneša Mihinoví
Ne

18.08.

20. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Legín, svokrovci a švagor
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví, s.r.z.o.s.  
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† otec Ján a brat Ľubomír
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Miloš Košťál
 • BOJNIČKY: ďalšia etapa prác na kostole v sobotu 17.08. od 09:00. Odstraňovanie sokla na vonkajších múroch a omietku vo svätyni. Prosím prineste si pracovné nástroje.
 • BOJNIČKY: sv. omše počas tohto týždňa v kostole a od budúcej nedele v Dome nádeje na miestnom cintoríne.
 • BOJNIČKY: štvrtok po večernej sv. omši o 19:45 pozývame na lampiónový ďakovný sprievod ku kaplnke sv. Rocha.
 • BOJNIČKY: mesačné zbierky na opravu kostola, každú prvú nedeľu v mesiaci. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý milodar.
 • DVORNÍKY: natieranie ohrady kostola, sobota od 09:00.
 • KALENDÁR NA ZAPISOVANIE SV. OMŠÍ DO KONCA ROKA JE  V SAKRISTII.

Farské oznamy od 5. do 11. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

05.08.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut

06.08.

 Premenenie Pána Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

07.08.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

08.08.

Svätého Dominika, kňaza  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

09.08.

 Svätej Terézie Benedikty od Kríža
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So

10.08.

 Svätého Vavrinca Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

11.08.

19. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel, rodičia z oboch strán
Bojničky
08:45
poďakovanie za Božie dobrodenia a prosba o požehnanie pre rodinu Lenghartovú 
Šalgočka
09:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
10:30
† Ladislav Puhala
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Šidlík
 • Otec Róbert a otec Juraj budú počas týždňa mimo farnosti, z tohto dôvodu nebudú počas týždňa sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii pán farár zo Šintavy na tel. kontakte: 0903 677 718

Farské oznamy od 29. júla do 4. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júla do 4. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

29.07.

 Svätej Marty
(spomienka)
Bojničky
18:00
† Jozef a Magdaléna Nikodémoví
Ut

30.07.

Dvorníky
18:00
† František a Helena Joštoví, deti, s.r.z.o.s.
St

31.07.

 Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)
Zemianske Sady
18:00
† rodičia Sedláčkoví, Tóthoví a Emília Patúcová
Št

01.08.

 Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori
(spomienka)
Bojničky
18:00
† kňaz Jozef
Pi

02.08.


Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

03.08.

Dvorníky
18:00
† Jozef a Pavlína Pastorkoví, s.r.z.o.s.
Ne

04.08.

18. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Kamendyoví a syn Ľubomír
Bojničky
08:45
† za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Liškovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Jozef a Serafína Mikuloví a † rodina
Dvorníky
10:30
† rodičia, s.r.z.o.s. a brat Jozef
Zemianske Sady
10:30
† syn Ľubomír Krajný
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 02.08.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.

Farské oznamy od 22. do 28. júla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. júla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.07.
 Svätej Márie Magdalény Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
23.07.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

24.07.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

25.07.

 Svätého Jakuba, apoštola Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
26.07.
Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
27.07.
 Svätého Gorazda a spoločníkov Bojničky
15:00
SOBÁŠNA SV. OMŠA: KUČERA A VEXLEROVÁ
Ne

28.07.

17. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec Karol a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manželia Činčuroví, r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Sedláčkoví, Klištincoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Zemianske Sady
10:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 75 rokov p. Hlavnovej

 

 • Otec Róbert bude počas týždňa na tábore, z tohto dôvodu nebudú sv. omše.V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii otec Juraj na tel. kontakte: 0915 337 037

 

Farské oznamy od 15. do 21. júla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.07.
 Svätého Bonaventúru Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
16.07.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

17.07.

 Svätých Andreja-Svorada a Benedikta
Zemianske Sady
18:00
 na úmysel ordinára
Št

18.07.

Bojničky
18:00
za Božiu pomoc a ochranu
Pi
19.07.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
So
20.07.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

21.07.

16. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Vladimír Mesároš
Bojničky
08:45
† Michal a Hedviga Moravcoví, bratia Michal a Jozef
Šalgočka
09:00
† Štefan a Emília Križanoví, Viliam a Magdaléna Slamkoví a rodičia
Dvorníky
10:30
† ujo Milan a ostatná rodina
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Lukáčoví, Dedičoví a súrodenci
 • Otec Róbert bude pondelok a utorok na miništrantských táboroch MinFa 2019, z tohto dôvodu nebudú sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii na tel. kontakte: 0911 417 300