Farské oznamy od 1. do 7. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

01.06.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Bojničky
18:00
† Mária Krajčírová, krstná mama, † rodina Polakovičová a Latáková a s.r.
Ut

02.06.

Dvorníky
18:00
† rodiča Vaculoví a Brinčíkoví
St

03.06.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov  Zemianske Sady
18:00
† Bohumil Boleček, rodičia Dominik a Mária
Št

04.06.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Bojničky
18:00
† Michal a Jolana Pavelkoví
Pi

05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

06.06.

Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef, s.r. Adámikoví a Tomanoví
Ne

07.06.

Najsvätejšej Trojice
Dvorníky
07:30
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu (pre osoby nad 65 rokov)
Bojničky
08:45
† Štefan a Mária Prosmanoví (park pri KD )
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní a Mihálikoví
Dvorníky
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu za dar služby a prosba o Božiu pomoc (park pri kostole )
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Bernardína a František Račkovičoví   a brat Jaroslav
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.

Farské oznamy od 25. do 31. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.05.
Bojničky
18:00
† Peter Dlhoš
Ut
26.05.
Svätého Filipa Neriho  Dvorníky
18:00
† Anton Kadlec, synovia Ľuboš a Štefan a zať Jozef
St

27.05.

  Zemianske Sady
18:00
Za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej
Št

28.05.

Bojničky
18:00
† Anton a Ľudmila Mikulášikoví a brat Jozef
Pi
29.05.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Emília a Justín Perďochoví
So
30.05.
Dvorníky
18:00
† Anton Toman a r.z.o.s.
Ne

31.05.

Zoslanie Ducha Svätého
Dvorníky
07:30
† Gejza Šándor                                      ( pre osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Jozef a Magdaléna Nikodémoví a s.r. ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
† rodičia Terézia a Tomáš a brat Peter
Dvorníky
10:30
† Augustín a Emília Juríčkoví, † Augustín a Mária Hrotkoví a dcéra Jozefína ( park pri kostole )
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: dnešná nedeľa, po sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary.
 • DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ: ďakujeme všetkým ktorí sa snažíte dodržiavať bezpečnostné usmernenia a ste tak príkladom zodpovednosti. Nosenie rúšok na tvári a rešpektovanie potrebných rozostupov a taktiež používanie dezinfekcie naďalej zostávajú platnými pre slávenie sv. omší a svojvoľne porušovanie nie je prejavom zodpovedného konania nás kresťanov, ale naopak nezodpovedným ohrozovaním povolenia sláviť verejné sv. omše v našich chrámoch.

Farské oznamy od 18. do 24. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.05.
Bojničky
18:00
† Vladimír Kotúček a o.r.
Ut
19.05.
Dvorníky
18:00
† rodičia Ján a Jozefína Šípkovskí a brat Ján
St

20.05.

Sv. omše s platnosťou prikázaného sviatku

pre osoby nad 65 rokov 

Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

Poďakovanie za Božiu pomoc v manželstve

† rehoľná sestra Ambrózia Šidlíková

† Jozef a Angela Brisudoví a s.r. Balačinoví

za farníkov

 

Št

21.05.

 PRIKÁZANÝ SVIATOK  Nanebovstúpenie Pána Šalgočka

17:00

Zemianske Sady
18:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

† rodina Ficelová a Nagyová

 

† rodičia Michal a Serafína Danišoví a s.r.z.o.s

† Mária a Jozef Brošoví, otec František Jamrich a s.r.

+ Anna Kmeťová, starí rodičia Mária a Peter Bojnanskí

Pi
22.05.
  Dvorníky
18:00
† Natália, Beáta a Veronika Polákové
So
23.05.
Dvorníky
18:00
† manžel Ľudovít Vihnálik r.z.o.s.
Ne

24.05.

7. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
† Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Ondrejíčkoví a ostatná † rodina ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
†  rodičia Vít a Mária a celá † rodina ( park pred kostolom )
Dvorníky
10:30
†Martin a Jolana Mikušoví             ( park pred kostolom )
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví a s.r.z.o.s.
 • ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA: možnosť prispieť budúcu nedeľu 24.05. po sv. omšiach do označených pokladničiek.
 • SLÁVENIE PRIKÁZANÉHO SVIATKU: sv. omše v stredu s platnosťou na prikázaný sviatok sú rezervované osobám nad 65 rokov. Prosíme z kapacitných dôvodou o rešpektovanie tohto nariadenia. Zároveň prosíme osoby, ktoré sa na sv. omši zúčastnia v predvečer sviatku, aby už vo štvrtok na sv. omšu nechodili a tak aby zostalo čo najviac voľných miest pre tých, ktorí prídu na slávenie sviatku vo štvrtok.

Farské oznamy od 11. do 17. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

11.05.

  Bojničky
18:00
† syn Vladimír Škoda
Ut

12.05.

Dvorníky
18:00
† rodičia Kudlíkoví, bratia Milan a Stanislav
St

13.05.

  Zemianske Sady
18:00
† Alfréd Krajný
Št

14.05.

Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
Bojničky
18:00
† Jozef Dekan a rodičia
Pi

15.05.


Dvorníky
18:00
† manžel Stanislav, súrodenci a rodičia Polievkoví
So

16.05.

Svätého Jána Nepomuckého
(spomienka)
Dvorníky
18:00
† Pavol a Margita Miklovičoví a s.r.z.o.s.
Ne

17.05.

6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov (osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Eva Chmelanová (park pri KD )
Šalgočka
09:00
za členov ruž. spol. p. Mihálikovej (park pred kostolom )
Dvorníky
10:30
† Peter Bališ a rodičia (park pred kostolom )
Zemianske Sady
10:30
† manžel Ján Boleček, r.z.o.s. a súrodenci
 • PROSÍME O DODRŽIAVANIE OPATRENÍ:
  • OCHRANNÉ RÚŠKO NA TVÁR
  • PRI VSTUPE DO KOSTOLA DEZINFEKCIA RÚK
  • ROZOSTUPY 2m – obsadzovať iba vyznačené miesta na sedenie v kostole
  • BEZ PODÁVANIA RÚK
  • SV. PRIJÍMANIE V ROZOSTUPOCH PODÁVANÉ NA RUKU
  • NEPRETRŽITÉ VETRANIE PRIESTORU CHRÁMU
  • SV. SPOVEĎ POČAS TÝŽDŇA VONKU PRED KOSTOLOM
 • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
  • Bojničky: štvrtok po sv. omši o 18:30 pred kostolom
  • Zemianske Sady: streda po sv. omši o 18:30 pred kostolom
  • Dvorníky: piatok po sv. omši o 18:30 pred kostolom

Online prenosy Svätých omší počas Veľkonočných sviatkov

Farský úrad Dvorníky dáva do pozornosti slávenie sv. omší a obradov počas Veľkej Noci:

 • Zelený Štvrtok – sv. omša online o 18:00
 • Veľký Piatok – obrady online o 15:00
 • Biela Sobota – veľkonočná vigília online o 19:30
 • Veľkonočná Nedeľa – sv. omša o 10:30

Možnosť pripojenia na online vysielanie je na farskej stránke www.dvorniky.fara.sk

Farské oznamy – spovedanie pred Veľkou Nocou – 06. a 07.04.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia a časový plán spovedania a Svätého prijímania pred Veľkou nocou v obci Dvorníky, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. a v utorok 7. apríla 2020.

Kňazi budú prechádzať ulicami obce podľa časového rozpisu. Veriaci, ktorý chce prijať sviatosti:

 • označí vstupnú bránu farebnou šatkou
 • Svätá spoveď a Sväté prijímanie podávané na ruku bude prebiehať pri vstupe do dvora
 • má povinnosť chrániť sa rúškom

Prosíme o disciplinovanosť a trpezlivosť.

Spovedanie a Sväté prijímanie v obci Dvorníky – Pondelok 06.04.2020: Sektor 1 – 09:00 – 10:00, Sektor 2 – 10:00 – 11:00, Sektor 3 – 11:00 – 12:00, Sektor 4 – 13:00 – 14:00, Sektor 5 – 14:00 – 15:00, Posádka – 15:30 – 16:30.

Spovedanie a Sväté prijímanie v obci Dvorníky – Utorok 07.04.2020: Sektor 1 – 09:00 – 11:00, Sektor 2 – 11:00 – 12:00, Sektor 3 – 13:00 – 15:00, Sektor 4 – 15:00 – 16:30.

Farské oznamy – zrušenie Svätých omší do 31.03.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia pre farnosť Dvorníky a filiálky Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady. Sväté omše v miestnych kostoloch sú zrušené do pondelka 31.03.2020.

V prípade pohrebu, Sviatosti zmierenia a iných duchovných potrieb kontaktujte nonstop správcu farnosti Róberta Ťapušíka na 0911 417 300.

Farské oznamy – príhovor občanom obce

V Nedeľu 22.03. 2020 popoludní sa prostredníctvom obecných rozhlasov prihovorí v tomto náročnom čase správca farnosti Róbert Ťapušík obyvateľom obcí a to nasledovne:

 • OBECNÝ ROZHLAS BOJNIČKY – 14:00
 • OBECNÝ ROZHLAS DVORNÍKY – 14:30
 • OBECNÝ ROZHLAS ŠALGOČKA – 15:00
 • OBECNÝ ROZHLAS ZEMIANSKE SADY – 15:30

Farské oznamy – zrušenie Bohoslužieb

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia pre farnosť Dvorníky a filiálky Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady. Sväté omše v miestnych kostoloch sú zrušené do nedele 23.03.2020. V prípade pohrebu, Sviatosti zmierenia a iných duchovných potrieb kontaktujte nonstop správcu farnosti na 0911 417 300.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Farské oznamy od 9. do 15. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

09.03.

  Dvorníky
09:30

Bojničky
17:00

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE DEKANÁTU HLOHOVEC

 

† manžel Dušan Salaj

Ut

10.03.

Dvorníky
18:00
† rodičia Kudlíkoví a bratia Milan a Stanislav
St

11.03.

  Zemianske Sady
17:00
† otec Alfréd, s.r. a † rodina
Št

12.03.

  Bojničky
17:00
† syn Vladimír Škoda
Pi

13.03.


Dvorníky
18:00
† manžel Stanislav, súrodenci a rodičia Polievkoví
So

14.03.

Dvorníky
18:00
† Pavol a Margita Miklovičoví a s.r.z.o.s.
Ne

15.03.

3. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Bojničky
08:45
† Milan Kotša a rodičia z oboch strán 
Šalgočka
09:00
† manžel Pavol a † rodina
Dvorníky
10:30
† Peter Bališ a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef
 • JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU: po sv. omšiach v dnešnú nedeľu. Úprimná vďaka za vaše milodary.
 • POZVANIE NA KŇAZSKÚ REKOLEKCIU: pozývame v pondelok na sv. omšu o 09:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch s kňazmi Hlohoveckého dekanátu.
 • V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám: pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk – budú položené na zadných laviciach, kde môžete pri východe z kostola vhodiť svoj milodar. Znak pokoja v liturgii bude do odvolania vynechaný. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
  Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.