Farské oznamy od 24. do 30. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. septembra 2018.

PONDELOK 24.09. 17:00 BOJNIČKY † rodičia František a Alžbeta Huttoví, súrodenci
    18:00 DVORNÍKY † starí rodičia Kadlecoví a Mesárošoví
UTOROK

 

25.09. 18:00 DVORNÍKY Prosba o Božiu pomoc a dar obrátenia vo viere
STREDA 26.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel, syn a celá † rodina
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Tomanoví, zať Milan, starí rodičia z.o.s.
ŠTVRTOK

Svätého Vincenta de Paul

(spomienka)

27.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † Ľudovít a Johanna Račkovičoví, brat a setra
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Adámikoví, synovia Milaj a Jozef, starí rodičia z oboch strán.
PIATOK 28.09. 17:00 BOJNIČKY † Štefan Cícer, manželka Celestína, syn Peter
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Černí, starí rodičia z oboch strán
SOBOTA

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela

(sviatok)

29.09. 08:00 BOJNIČKY † Emília a Michal Briškoví, starí rodičia Hruškoví a Barákoví
    18:00 DVORNÍKY † Michal Mesároš, synovia Dušan, Vladimír, Peter a Pavol
NEDEĽA

26. nedeľa v období cez rok

 

 30.09. 7:30 DVORNÍKY Za farníkov
    8:45 BOJNIČKY † manžel, otec Vladimír Danek
    9:00 ŠALGOČKA † manžel Jozef
    10:20 DVORNÍKY † Michal a Anna Duriloví
    10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Marty Pétešovej

 

 • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: prosíme plnoletých členov farnosti, aby si po sv. omši pri východe z kostola vyzdvihli hlasovací lístok. Meno vami vybraného kandidáta napíšte na lístok a o týždeň v nedeľu hlasovací lístok vhodte do pripravenej hlasovacej schránky pri vchode do kostola.
 • BIRMOVKA VO FARNOSTI: tento týždeň sa uzatvára prihlasovanie stredoškolákov na prípravu Sviatosti birmovania. Prosíme tých stredoškolákov, ktorí by ešte chceli odovzdať prihlášku a neurobili tak, aby počas týždňa túto prihlášku odovzdali. Birmovanci deviataci na našich základných školách budú prihlasovanie riešiť na hodinách náboženstva. Následne dáváme do pozornosti prvé informačné stretnutie s birmovancami stredoškolákmi:BOJNIČKY: 01.10. Pondelok 17:30 po sv. omši v kostole;DVORNÍKY 02.10. Utorok 18:30 po sv. omši v kostole; ŠALGOČKA: 03.10. Streda 17:30 po sv. omši v kostole; ZEMIANSKE SADY: 04.10 Štvrtok 17:30 po sv. omši v kostole. Prosíme birmovancov stredoškolákov, aby sa na stretnutí zúčastnili. Ak by nemohli osobne, prosím pošlite zástupcu, ktorý vám informácie zo stretnutia odovzdá.

Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. septembra 2018.

PONDELOK 17.09. 17:00 BOJNIČKY † Mária Baráková
    18:00 DVORNÍKY † Ladislav Jošt
UTOROK

 

18.09. 18:00 DVORNÍKY † Augustín a Irena Vargoví, syn Augustín, dcéra Anna a zať Viliam
STREDA 19.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel Vojtech
    18:00 DVORNÍKY † brat, manželka a švagrovia
ŠTVRTOK

Svätých Ondreja Kima Tageona a spoločníkov

20.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Račkovič, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
    18:00 DVORNÍKY † rodičia Terézia a Fabián Šugároví, sestra a brat
PIATOK

Svätého Matúša (sviatok)

21.09. 17:00 BOJNIČKY † kňazi Jozef Hutta a don Fabera
    18:00 DVORNÍKY † rehoľné sestry Vilma Gaudiosa, Kleta a Kasiana
SOBOTA 22.09.

 

08:00 BOJNIČKY † rodičia Jozef a Anna Ondrekoví a súrodenci
    18:00 DVORNÍKY † kmotrovci a ich deti
NEDEĽA

25. nedeľa v období cez rok

 

 23.09. 7:30 DVORNÍKY K úcte Sv. Ducha
    8:45 BOJNIČKY Prosba o zdravie pre rodinu
    9:00 ŠALGOČKA † Štefan a Anna Andrisoví
    10:20 DVORNÍKY K úcte Najsvätejššieho srdca Ježišovho
    10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Jozefa Kotúča

 

 • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: na budúcu nedeľu budú pri východoch z našich chrámov hlasovacie lístky, ktoré si zoberte do svojich domovov. Na hlasovací lístok prosím napíšte meno kandidáta, kterého navrhujete do farskej ekonomickej rady. O dva týždne v nedeľu budete môcť váš hlasovací lístok pred sv. omšou vhodiť do pripravenej hlasovacej schránky. V jednotlivých obciach farnosti sa zrátajú hlasy jednotlivým vami vybraným kandidátom a prví traja po prijatí zvolenia sa stanú členmi farskej ekonomickej rady.
 • STRETNUTIE BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO: Prvý piatok mesiaca október 05.10.2018 po večernej sv. omši v Dvorníkoch. Prosíme, ak ste si nie istí svojím členstvom, na nástenke pred kostolom je zoznam členov k nahliadnutiu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: vopred úprimné Pán Boh odmeň za váš dobrovoľný príspevok, ktorý môžete obetovať po sv. omši pri východe z chrámu.
 • ZMENA ČASU SV. OMŠÍ: počas týždňa sa čas začiatku sv. omší posúva o hodinu skôr z dôvodu prechodu na zimný časový harmonogram sv. omší vo farnosti.

Farské oznamy od 10. do 16. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. septembra 2018.

PONDELOK 10.09. 18:00 BOJNIČKY † sestra Terézia, krstný syn Jozef
19:00 DVORNÍKY † rodičia Kohýloví, starí rodičia z.o. strán
UTOROK

 

11.09. 19:00 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc
STREDA 12.09. 18:00 ŠALGOČKA † starí rodičia Stranovskí, Rojíčkoví a Hambalkoví
Najsvätejšieho mena Panny Márie 19:00 DVORNÍKY Prosba o Božiu pomoc pre ľudí bez domova a drogovo závislých
ŠTVRTOK 13.09. 18:00 ZEMIANSKE SADY † Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján, strýko František, Mária a Vladimír, rodičia z oboch strán
Svätého Jána Zlatoústeho 19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za život, prosba o Božiu pomoc a ochranu a dar zdravia
PIATOK 14.09. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Svrbický, súrodenci a manžel Jozef
Povýšenie Svätého kríža   19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 85 rokov života
SOBOTA   08:45 BOJNIČKY Poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu a celú rodinu
Sedembolestnej Panny Márie 15.09. 9:00 ŠALGOČKA † rodičia Majkoví a Hubinoví
    10:20 DVORNÍKY Prosba o požehnanie pre rodinu
    10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Mária Danišoví, súrodenci, teta Mária
NEDEĽA

24. nedeľa v období cez rok

 16.09. 7:30 DVORNÍKY † Marta Timoracká
8:45 BOJNIČKY † sestra Mária a rodičia Polakovičoví
9:00 ŠALGOČKA † Emil a Žofia Košťányoví
10:20 DVORNÍKY HODOVÁ SLÁVNOSŤ – ZA FARNÍKOV
10:30 ZEMIANSKE SADY † Viliam a Karolína Bernáthoví, starí rodičia z oboch strán
 • HODOVÁ SLÁVNOSŤ DVORNÍKY: na budúcu nedeľu slávime v našom farskom chráme hody, vopred ďakujeme za vaše peňazné dary na výzdobu chrámu obetované do pokladničky pri vchode do kostola. Prosíme ochotných dobrovoľníkov zapojiť sa do upratovacej brigády v stredu 12.09. od 09:00. Zvlášť prosíme aj ochotných mužov o pomoc pri náročnejších prácach. Vopred vám ďakujeme za vašu ochotu a službu.
 • ZMENA PORIADKU SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: v sobotu slávime národnú slávnosť patronky našej vlasti, sv. omše preto budú inak ako sme v bežnú sobotu zvyknutí. Zároveň chceme upozorniť, že večerná sobotná sv. omša s platnosťou na nedeľu nebude tak, ako býva zvykom.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: na budúcu nedeľu budete môcť v obvyklej zbierke po sv. omši slobodne prispieť podľa vlastného uváženia na stavebné práce na novej fare.

Farské oznamy od 03. do 09. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 03. do 09. septembra 2018.

PONDELOK

Svätého Gregora Veľkého (spomienka)

03.09. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Terézia a Jozef Čičoví, sestra Felícia a ostatná rodina
19:00 DVORNÍKY † rodičia Kaplánoví, starí rodičia z oboch strán
UTOROK

 

 

04.09. 19:00 DVORNÍKY † Anna a František Mesárošoví, starí rodičia z oboch strán
STREDA 05.09. 18:00 ŠALGOČKA † Dominik, Anna a Bernardína Kollároví
19:00 DVORNÍKY † Štefan a Kristína Štrbkoví
ŠTVRTOK 06.09. 18:00 ZEMIANSKE SADY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za spoločné roky života
PIATOK

Svätých troch košických mučeníkov (spomienka)

07.09. 08:00

BOJNIČKY

Kaplnka Centrum ARCHA
  19:00 DVORNÍKY † rehoľné sestry Basilisa, Narcisa, rehoľný brat Ján a rodičia
SOBOTA

Narodenie Panny Márie (sviatok)

08.09. 08:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
  19:00 DVORNÍKY † Marta
NEDEĽA

23. nedeľa v období cez rok

 09.09. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za 62 rokov manželstva, prosba o zdravie a požehnanie pre deti s rodinami.
8:45 ZEMIANSKE SADY † Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal a starí rodičia
9:00 ŠALGOČKA † Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
10:20 DVORNÍKY † Mária Ondrejíčková
10:30

BOJNIČKY

Za dobrodincov chrámu

 

 • BOJNIČKY: Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 176 – 200. Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • STRETNUTIE EKONOMICKEJ RADY: Úctivo prosíme členov, ak im to čas a možnosti dovolia, aby sa zúčastnili spoločného stretnutia na fare v utorok, 4.9. po večernej sv. omši
 • DVORNÍKY: pozývame na spoločné stretnutie tých, ktorí upratujú chrám, ale aj tých, ktorí nie sú v upratovacích skupinách a mali by chuť a záujem sa zapojiť do upratovania farského chrámu, aby prišli na spoločné stretnutie v piatok 7.9. po večernej sv. omši do kostola
 • BOJNIČKY: Pozývame na slávnostnú sv. omšu v nedeľu 9.9. o 10:30 hod., pri ktorej budeme ďakovať za úrodu. Zároveň prosíme o pochopenie pri prípravách a z tohto dôvodu v piatok a ani v sobotu sv. omša nebude. Prosíme tiež o pochopenie určitých priestorových úprav, ktoré sa v kostole vykonajú. Týmito prácami vytvoríme podmienky pre prípravný prieskum a práce v rámci riešenia vlhnutia stien a postupné odborné hľadanie možného riešenia. Veríme, že na jar 2019 by sa táto situácia mohla začať riešiť. Prosíme o zahrnutie do modlitieb. Veď bez Božieho požehnania márne naše namáhania.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie:  DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
 • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
 • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
 • PRÍPRAVA NA BIRMOVKU: Prosíme o odovzdanie prihlášok po sv. omšiach v sakristii počas tohto týždňa, aby sme vedeli, koľko birmovancov sa chce vo farnosti pripravovať. Zároveň, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v rámci prípravy na birmovku, nebojte sa osobne alebo mailom kontaktovať správcu farnosti. DVORNÍKY a BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov do konca roka, možné v sakristii.

 

Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018.

PONDELOK

Svätého Bernarda (spomienka)

20.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

19:00 DVORNÍKY † rodičia Guzoňoví, starí rodičia z oboch strán
UTOROK

Svätého Pia X (spomienka)

21.08. 19:00 DVORNÍKY † manžel Miroslav a svokrovci
STREDA

Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22.08. 18:00 ŠALGOČKA NEBUDE SV. OMŠA
 

 

19:00 DVORNÍKY † brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 23.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Svätého Bartolomeja (sviatok)

24.08. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
SOBOTA 25.08. 08:00 BOJNIČKY † manžel Jozef Spáčil a rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
NEDEĽA

21. nedeľa v období cez rok

 26.08. 7:30 DVORNÍKY K úcte sv. Ducha
8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc
  9:00 ŠALGOČKA † manžel a rodičia Petrovskí
10:20 DVORNÍKY † rodina Španová
10:30 ZEMIANSKE SADY † Štefan a Helena Slamkoví, ostatná rodina
 • ŠALGOČKA: pohrebná sv. omša utorok 15:00
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 451 – 500 v Dvorníkoch a č. 126 – 150 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20; ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30; ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30; POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018.

PONDELOK 13.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Puchoví a brat
19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za ukončenie štúdia, prosba o zdravie a Božiu pomoc
UTOROK

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho (spomienka)

14.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia, syn Peter a Ľubomír Drápaloví, súrodenci
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mihinoví
STREDA

Nanebovzatie Panny Márie

PRIKÁZANÝ SVIATOK

 15.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
19:00 DVORNÍKY † Anton Kadlec, syn Ľuboš a Štefan, zať Jozef
  19:30 BOJNIČKY Za farníkov
ŠTVRTOK 16.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Karol Rybanič, rodičia
19:00 DVORNÍKY NEBUDE
PIATOK 17.08. 18:00 BOJNIČKY † Helena Kupková a rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
SOBOTA 18.08. 08:00 BOJNIČKY † Pavol Pavlík
    19:00 DVORNÍKY † Helena Mihinová a rodičia
NEDEĽA
20. nedeľa v období cez rok
 19.08. 7:30 DVORNÍKY Božia pomoc pre rodinu Kuníkovú
8:45 BOJNIČKY Za Božiu pomoc a ochranu
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Otília Kotúčkoví, brat Fridolín
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 401 – 450 v Dvorníkoch a č. 101 – 125 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • BOJNIČKY: ďakovná procesia ku kaplnke sv. Rochusa po sv. omši v stredu. Vopred ďakujeme všetkým za ich osobné nasadenie pri prípravách a priebehu tejto milej akcie. A pozívame všetky deti do lampiónového sprievodu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVBY FARY: milodary vyzbierané počas sv. omše v nedeľu na budúci týždeň budú použíté na podporu platieb za stavbu fary. S pomocou Božou a vašou štedrosťou sme v poslednej fáze prác a ďakujeme za každý vaš dar, ktorým podporíte výstavbu novej farskej budovy.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20,ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30, ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30, POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018.

PONDELOK

Premenenie Pána

(sviatok)

06.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Pavelkoví a Dolnákoví
19:00 DVORNÍKY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Takáčovú
UTOROK

 

 

 

07.08.

19:00 DVORNÍKY † Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia
STREDA

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

08.08. 18:00 ŠALGOČKA SV. OMŠA NEBUDE
19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
ŠTVRTOK

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (sviatok)

09.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičov Štefana a Júliu Morvayových, tetu Helenu a krstných rodičov  Sabových
19:00 DVORNÍKY Za uzdravenie Lenky
PIATOK

Svätého Vavrinca (sviatok)

10.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia František a Anna  Zúdoroví, rodina
  19:00 DVORNÍKY † manžel Viliam Adámik
SOBOTA

Svätej Kláry (spomienka)

11.08. 08:00 BOJNIČKY † rodičia Duchoňoví a ostatná rodina
  19:00 DVORNÍKY † Agnesa Karabová
NEDEĽA
19. nedeľa v období cez rok
 12.08. 7:30 DVORNÍKY Za dar zdravia
8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života, prosba o zravie a Božiu pomoc
  9:00 ŠALGOČKA Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel a otec Miloš Košťál
 • POHREBNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: pondelok 14:00 † Gustáv Koštrna
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 351 – 400 v Dvorníkoch a č. 76 – 100 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI: prosíme rodičov tretiakov na základných školách vo farnosti, ktorí chcú, aby sa ich deti pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharitie, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta pre svoje dieťa v sakristii kostola.
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: prosíme stredoškolákov z farnosti, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie Sviatosti birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta v sakristii kostola.

Farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018.

PONDELOK

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 

30.07. 18:00 BOJNIČKY Za živú vieru pre rodiny vo farnosti
19:00 DVORNÍKY † rodičia Mečároví
UTOROK

Svätého Ignáca z Loyoly

 

31.07. 19:00 DVORNÍKY † manžel Stanislav Závodský
STREDA

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori

01.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia, manžel
 

 

19:00 DVORNÍKY Prosba o požehnanie stavby novej fary
ŠTVRTOK 02.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagor Július, švagrina Božena, synovci Peter a Ľubomír
19:00 DVORNÍKY Za kňazské a rehoľné povolania
PIATOK 03.08 18:00 BOJNIČKY † manžel Vladimír Lenghart, rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA

Svätého Jána Máriu Vianneya

04.08. 08:00 BOJNIČKY Prosba o požehnanie pre deti a mladých
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Anna a Karol
NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok

05.08 7:30 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dcéry
8:45 BOJNIČKY Za chorých a nevládnych vo farnosti
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Angela a Jozef Košťányoví
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví, sestra Mária a Helena

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie: DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 17:00, piatok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
 • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
 • Obetné dary v Dvorníkoch na Prvý piatok: rodina Ščasná
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 301 – 350 v Dvorníkoch a č. 51 – 75 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
 • DVORNÍKY A BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.

Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 23. do 29. júla 2018.

PONDELOK

Svätá Brigita

23.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Vít a Matilda Lörincoví
  19:00 DVORNÍKY † Ján a Emília Bučkoví
UTOROK 24.7. DVORNÍKY

19:00

† manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, ostatná rodina
STREDA

Svätý Jakub

25.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Klištincoví, Sedláčkoví a celá † rodina
 

 

19:00 DVORNÍKY † z rodiny Popelkovej
ŠTVRTOK

Sv. Joachima a Anny

26.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
  19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Sv. Gorazda

27.7. 18:00 BOJNIČKY Poďakovanie za Božie požehnanie pre Paulínu Šrámekovú k 95. narodeninám
    19:00 DVORNÍKY † Mária Rybárová (1. rok )
SOBOTA 28.7. 08:00 BOJNIČKY † rodičia František a Mária Krajčíroví
    18:00 ŠALGOČKA † rodina Alayo a Čimová
    19:00 DVORNÍKY † Milan Adámik a švagor Jozef
NEDEĽA 29.7. 7:30 ZEMIANSKE SADY † syn Ľubomír Krajný
8:45 BOJNIČKY † manžel Ľudovít Timoracký
10:20 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Boha za ukončenie štúdia Hany a požehnanie pre rodinu Očenášovú

• Otec Juraj počas víkendu odchádza na Národné stretnutie mladých do Prešova, z tohoto dôvodu sme museli preorganizovať nedeľné sv. omše. Prosíme o porozumenie. Vyprosujme tomuto stretnutiu aj v osobných modlitbách Božie požehnanie.

Farské oznamy od 16. do 22. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 16. do 22. júla 2018.

PONDELOK 16.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Chytiloví, súrodenci, švagrovci
Panny Márie Karmelskej 19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
UTOROK

Svätých Andreja Svorada a Benedikta

17.7. 19:00 DVORNÍKY manžel Vladimír Mesároš
STREDA 18.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Štefan a Zuzana Michňoví, bratia a sestry a celá + rodina
19:00 DVORNÍKY NEBUDE SV. OMŠA
ŠTVRTOK 19.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY NEBUDE SV. OMŠA
19:00 DVORNÍKY † rodičia Martinkovičoví a starí rodičia z oboch strán
PIATOK 20.7. 18:00 BOJNIČKY NEBUDE SV. OMŠA
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA 21.7. 08:00 BOJNIČKY † manžel Alojz Dlhoš a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY † Pavol Karaba
NEDEĽA
16. nedeľa v období cez rok
22.7. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a prosba o zdravie, Božiu pomoc, ochranu do ďalšieho života
8:45 BOJNIČKY na poďakovanie za ukončenie štúdia a za † krstného otca Jarosla
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Stranovskí, brat Milan, starí rodičia, teta Otília, Jozelfína a Fridolín
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Lukáč, otec Albína, brat Miroslav  a sestra Oľga
 • Pán farár Róbert odchádza počas týždňa so skautmi do Štiavnických vrchov na tábor. Počas jeho neprítomnosti v prípade zaopatrovania alebo pohrebu kontaktujte otca Juraja, tel. kontakt: 0915 337 037, počas tohoto týždňa budú aj upravené sv. omše vo farnosti. Vopred ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.