Farské oznamy od 20. do 26. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.05.
Bojničky
18:00
† rodina Polakovičová a Látalová 
Ut
21.05.
Dvorníky
18:00
† Izidor a Anna Šottníkoví
St

22.05.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Binkovej
Št

23.05.

Bojničky
18:00
† Agáta
Pi
24.05.
  Dvorníky
18:00
† Ján Hanzel
So
25.05.
Dvorníky
18:00Bojničky
19:00
† Ján Báchorík

 

prosba o požehnanie pre modliacich sa májové mariánske pobožnosti

Ne

26.05.

6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
† Augustín a Emília a rodičia
Bojničky
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Šalgočka
09:00
† rodina Hrašnová
Dvorníky
10:30
† Ján Feranec
Zemianske Sady
08:45
† rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, bratia Fridolín a Jaroslav, synovec Daniel a ostatná rodina
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: dnes prosím odovzdať hracie plány v sakristii kostola.
 • TERMÍN BIRMOVKY VO FARNOSTI: sobota 14.09.2019 o 10:30 farský chrám Dvorníky. Prosíme birmovancov, ktorí neboli pokrstení vo farnosti Dvorníky, aby si vyžiadali krstné listy v tej farnosti, kde boli pokrstení.
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť v dnešnú nedeľu o 14:00 vo farskom chráme, po nej vás v mene žiakov, pedagógov základnej školy a pána starostu pozývame na program našich žiakov ku dňu matiek v miestnom dome kultúry.
 • DVORNÍKY: sobášny obrad sobota 25.05. o 15:30 – Miroslava Slobodová a Marián Kirschner.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.
 • BOJNIČKY: prvé sv. prijímanie nedeľa 26.05.2019 o 10:30.

Farské oznamy od 13. do 19. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.05.
 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej Bojničky
18:00
† Štefan Spáčil, rodina Spáčilová a Gaciková 
14.05.

 

 Svätého Mateja apoštola
Dvorníky
18:00
† Ján a Cecília Drímajoví, brat Bohumír
St

15.05.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Krajnej
Št

16.05.

 Svätého Jána Nepomuckého Bojničky
18:00
† Jozef a Mária Ondrejíčkoví, Jana Jakubová s.r. Mikulcoví a Frankoví
Pi
17.05.
  Dvorníky
18:00
† svatovci Anastázia a Jozef Tóthoví
So
18.05.
Šalgočka
16:00
SOBÁŠNA SV. OMŠA: Michaela Kohýlová a Ondrej Mikula
Ne

19.05.

5. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Pavelkoví 
Šalgočka
09:00
na poďakovanie, prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† rodičia Urbanoví, s.r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 • ZBIERKA NA PODPORU KŇAZSKÉHO SEMINÁRA: po sv. omšiach v dnešnú nedeľu. Úprimné Pán Boh odmeň vaše milodary.
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť dnes o 15:00 vo farskom chráme.
 • BOJNIČKY: nácvik prvoprijímajúcich detí – utorok a piatok tak ako naposledy.
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: blížime sa do finále, úspešní výhercovia zo strany detí spolu s rodičom sa môžu pripraviť, že v sobotu 08.06. sa spoločne vydáme na dobrodružstvo. Na budúcu nedeľu všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže odovzdajú hracie plány v sakristii kostola a na webovej stránke farnosti a potom aj v najbližších oznamoch budú uverejnené mená najhorlivejších, s ktorými sa na sľúbené dobrodružstvo spoločne vydáme.

Farské oznamy od 6. do 12. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
06.05.
Bojničky
18:00
† rodičia Dekanoví a ost. rodina
Ut
07.05.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

08.05.

  Zemianske Sady
18:00
† Bohumil Boleček, rodičia Dominik a Mária
Št

09.05.

Bojničky
18:00
† Štefan a Hedviga Mikulincoví, vnuk Miroslav
Pi
10.05.
  Dvorníky
18:00
† Augustín a Natália Herákoví, Kvetoslava Hercegová
So
11.05.
Dvorníky
18:00
prosba o dar viery, lásky a večnej spásy pre Mariána, Petra a Vlada
Ne

12.05.

4. veľkonočná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Šulákoví
Bojničky
08:45
† rodičia a bratia Šestákoví 
Šalgočka
09:00
† Juraj a Anna Blahutoví a † rodina
Dvorníky
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Crhlík, dcéra Jarmila a rodičia Jakub a Alžbeta
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť každú nedeľu o 15:00
 • DVORNÍKY: fatimské mariánske večeradlá s vyloženou Sviatosťou oltárnou v soboty pred večernými sv. omšami od 17:00
 • ZBIERKA SEMINÁR: na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DVORNÍKY: sv. spoveď detí a rodinných príslušníkov SOBOTA 11.05. 10:00, slávnostná sv. omša NEDEĽA 12.05. o 10:30

Farské oznamy od 29. apríla do 5. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. apríla do 5. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

29.04.

 Svätej Kataríny Sienskej
(sviatok)
Bojničky
18:00
† svokra Mária a † rodina
Ut

30.04.

Dvorníky
18:00
† Štefan Sloboda
St

01.05.

 Svätého Jozefa, robotníka
(spomienka)
Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Košťálovej
Št

02.05.

 Svätého Atanáza
(spomienka)
Bojničky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú
Pi

03.05.

 Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok)
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

04.05.

  Dvorníky
18:00
† manžel Peter Mesároš
Ne

05.05.

3. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Bojničky
08:45
† manžel Alojz Kotúček
Šalgočka
09:00
prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre ružu p. Hornáčkovej
Dvorníky
10:30
† Helena Adámiková
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu p. Vaškovej (85)
 • POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU: dnešnú nedeľu o 15:00 farský chrám Dvorníky.
 • BOJNIČKY: SOBÁŠNA SV. OMŠA – 15:00 JAKUB MÚDRY a PATRÍCIA GUBÁŇOVÁ
 • DETSKÉ STRETKÁ: každý piatok od 16:00 do 17:30 na fare v Dvorníkoch, srdečne pozývame.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky streda 01.05. a Bojničky piatok 03.05.
 • MÁJOVÉ MARIÁNSKE POBOŽOSTI: Bojničky: 18:00 v deň, ked nie je sv. omša, Zemianske Sady denne počas týždňa od 17:00, Šalgočka 10 min pred sv omšou v nedeľu modlitba mariánskych litánií s kňazom , Dvorníky 15 min pred sv omšou počas týždňa pod vedením kňaza a o 15:00 v nedele.

Farské oznamy od 22. do 28. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.04.
 Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Dvorníky
07:30
† Ján Pružinský
Bojničky
 08:45
za živých a mŕtvych členov spolku sv. Vojtecha
Šalgočka
09:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Zemianske Sady
10:30
† manželka Anna Vargová, r.z.o.s., súrodenci a starí rodičia
Ut
23.04.
Utorok vo Veľkonočnej oktáve  Dvorníky
19:00
† rodina
24.04. Streda vo Veľkonočnej oktáve Šalgočka
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
prosba o požehnanie za dobrodincov, ktorí prispeli na opravu zvonov
Št

25.04.

 Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Zemianske Sady
18:00
† tety Štefánia a Otília Vaškové
Dvorníky
19:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
26.04.
 Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Bojničky
18:00
† Dušan Salay
Dvorníky
19:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
27.04.
 Sobota vo Veľkonočnej oktáve Bojničky
08:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

28.04.

2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia, švagor Jozef
Šalgočka
09:00
† švagor Ladislav Klištinec
Dvorníky
10:20
† Alojz a Mária Drímajoví, rodičia František a Emília
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Anna Bolečkoví

 

 • VEĽKONOČNÁ OFERA: dnešnú nedeľu po sv. omšiach, úprimné Pán Boh zaplať. Finančné prostriedky budú vložené na farský účet ako finančná rezerva farnosti.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša vo štvrtok o 14:00, večerná sv. omša o 18:00 bude, tak ako bola vyhlásená.
 • DVORNÍKY: Sobášne sv. omše sobota 27.04. 2019 o 14:30 – Silvia Slobodová a Martin Hrubý a 16:00 – Jana Úradníčková a Roman Bojnanský
 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: srdečne pozývame do farského chrámu do Dvorníkov na pobožnosť a modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na budúcu nedeľu 28.04.2019 o 15:00.
 • ZMENA PORIADKU SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: z dôvodu prítomnosti iba jedného kňaza povereného pastoráciou vo farnosti a neprítomnosťou kaplána dochádza od nedele 28.04. k reorganizácii poriadku sv omší vo farnosti a to nasledovne: pondelok BOJNIČKY 18:00, utorok DVORNÍKY 18:00, streda ZEMIANSKE SADY 18:00, štvrtok BOJNIČKY 18:00, piatok DVORNÍKY 18:00, sobota DVORNÍKY 18:00, nedeľa 7:30 DVORNÍKY, 08:45 BOJNIČKY, 09:00 ŠALGOČKA, 10:30 ZEMIANSKE SADY a 10:30 DVORNÍKY. Viac v komentári administrátora farnosti , ktorý je súčasťou farských oznamov.

ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE

zo strany nás kňazov vo farnosti patrí našim kostolníkom a obetavým pomocníkom pri príprave chrámov za krásnu a dôstojnú úpravu pre liturgické slávenia, vďaka patrí aj organistom za ich osobný vklad do liturgických slávení, zboru a mužom za prednes Pašií a Vám všetkým drahí bratia a sestry za každé osobné vloženie seba do oslavy nášho Pána.

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Farské oznamy od 15. do 21. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.04.
 Pondelok Veľkého týždňa Bojničky
18:00
† Jozef a Mária Ondrejíčkoví
Dvorníky
19:00
† rodičia, bratia Jozef, František a Augustín Motešickí
16.04.

 

Utorok Veľkého týždňa  Dvorníky
19:00
poďakovanie za dar života a prosba o požehnanie a Božiu pomoc
St

17.04.

 Streda Veľkého týždňa Šalgočka
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
† svatka
Št

18.04.

 ZELENÝ ŠTVRTOK Zemianske Sady
18:00Šalgočka
17:00
† rodičia František a Etela Sedlákoví

† manžel Alfréd, bratia a rodičia Lavkoví a Krajní

Bojničky
18:00Dvorníky
19:00
na úmysel

k úcte Presvätého Srdca Pána Ježiša

Pi
19.04.
 VEĽKÝ PIATOK
Bojničky
15:00Šalgočka
15:00
OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
Dvorníky
15:00
OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
So
20.04.
BIELA SOBOTA Bojničky
20:00Zemianske Sady
20:00
† otec Teofil a † členovia rodiny

† rodičia Marcel a Katarína Krajní, s.r. a † rodina Danišová

Dvorníky
20:00
† rodičia z oboch strán, † rodina a za odpustenie trestov za hriechy
Ne

21.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc
Bojničky
08:45
prosba o požehnanie a posilnenie  viery pre obyvateľov obce Bojničky
Šalgočka
09:00
za dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
za dobrodincov chrámu
 • DVORNÍKY – ZVONY: nedeľná zbierka 14.4.2019 865,- euro, osobný dar 200,- euro, vyzbieraná suma 5880,- euro. Úprimné Pán Boh odmeň vašu štedrosť. Dnešnú nedeľu zbierka na opravu zvonov už nebude. Vďaka vašim milodarom máme dostatok prostriedkov na dokončenie opravy. V tomto týždni sme vstúpili do záverečnej fázy – zvony sú už zavesené a dokončievajú sa elektroinštalačné práce. Viac na webovej stránke farnosti.
 • ŠALGOČKA – ZBIERKA: dnes po sv. omši zbierka na opravu vstupných schodov, úprimné Pán Boh odmeň za Vašu štedrosť.
 • DVORNÍKY – BRIGÁDA: pondelok 09:00, prosíme ochotných ľudí o pomoc pri upratovaní kostola a úpravy areálu chrámu.
 • VEĽKONOČNÉ TRIDUUM:
  • ZELENÝ ŠTVRTOK: možnosť tichej poklony po sv. omšiach
  • VEĽKÝ PIATOK: deň prikázaného bezmäsitého pôstu, poklona pri Božom hrobe a uctenie si kríža po ukončení obradov podľa zvyku
  • BIELA SOBOTA: možnosť modlitby pri Božom hrobe podľa tradície v jednotlivých obciach, prosíme priniesť sviece na vigíliu
 • DVORNÍKY – MEDITATÍVNY VEČER pobožnosť so zamysleniami a hudbou na motívy posledných Ježišových slov na kríži o 18:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch. Z tohto dôvodu krížová cesta dnes o 15:00 nebude. Príďme spoločne i takýmto spôsobom vstúpiť do veľkého tajomstva lásky Boha voči nám, ktoré budeme následne počas Veľkého týždňa v jednotlivých dňoch sláviť.
 • VEĽKONOČNÁ FARSKÁ OFERA – na budúcu nedeľu po sv. omšiach.

Farské oznamy od 8. do 14. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.04.
Bojničky
18:00
† Ján Zámečník
Dvorníky
19:00
† členovia rodiny Mazúrovej
Ut
09.04.
Dvorníky
19:00
za zdravie a Božiu pomoc pre matku
St

10.04.

  Šalgočka
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
† Vít Otčenáš
Št

11.04.

Zemianske Sady
18:00
† Michal a Mária Kollároví, sestra Valika a s.r.z.o.s.
Dvorníky
19:00
† František a Eva Blahutiakoví s.r.o.s.
Pi
12.04.
  Bojničky
18:00
† Peter a Cecília Mečároví, †rodina
Dvorníky
19:00
za dobrodincov, ktorí prispeli na opravu zvonov
So
13.04.
  Bojničky
08:00
† manžel Michal Ondrejička, syn Jaroslav
Dvorníky
19:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu, prosba o dar zdravia
Ne

14.04.

Kvetná nedeľa nedeľa utrpenia Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Moravcoví a Bahelkoví
Šalgočka
09:00
† Vincent a Cecília Královičoví, s.r.
Dvorníky
10:30
† Anna Bambacci
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín p. Čulaga
 • DVORNÍKY: oprava zvonov – Ďakujem všetkým darcom za 4715,- euro ( 21.3.2019 schválenie dotácie 2000,- euro zo strany obce ma opravu elektroinštalácie zvonov, 24.3.2019 – 1025,- euro zbierka, 31.3.2019 – 690,- euro zbierka a 1.4.2019 – 500,- euro, 2.4.2019 – 500,- euro, 6.4.2019 100,- euro ako osobný dar ) Aj dnes úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas zbierky po sv. omši. Viac o priebehu prác nájdete na webovej stránke farnosti.
 • SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ: Dvorníky SOBOTA 13.04. od 09:15 do 11:45.
 • KVETNÁ NEDEĽA: vstup do Veľkého týždňa umučenia nášho Pána Ježiša Krista. Pri sv. omšiach budeme podľa zvyku požehnávať jarné ratolesti. Zároveň pozývame na meditatívny večer so zamysleniami a hudbou na motívy posledných Ježišových slov na kríži o 18:00 do farského chrámu v Dvorníkoch. Príďme spoločne i takýmto spôsobom vstúpiť do veľkého tajomstva lásky Boha voči nám, ktoré budeme následne počas Veľkého týždňa v jednotlivých dňoch sláviť.
 • STRETKÁ PRE DETI: každý piatok na fare v Dvorníkoch od 16:00 do 17:30, srdečne ste pozvaní.
 • ZMENA ČASOV SLÁVENIA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: zmenou na letný čas sa podľa zvyku posúva aj čas slávení sv. omší o hodinu neskôr. Prichádza aj k zmene času slávenia sv. omše v nedeľu v Dvorníkoch z 10:20 na 10:30.

Farské oznamy od 1. do 7. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
01.04. Bojničky
17:00
† vnuk Ivan Nikodém
Dvorníky
18:00
† Vlasta Bojnanská, s.r.z.o.s.
Ut

02.04.

Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

03.04.

  Šalgočka
17:00
†  kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
18:00
† Jozefína a Ján Šípkovskí, † rodina
Št

04.04.

Zemianske Sady
17:00
† švagor Július a švagrina Božena, synovci Peter, Ľubomír a Milan
Dvorníky
18:00
† Augustín Motešický
Pi

05.04.


Bojničky
17:00
† Mária Svrbická, celá † rodina
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

06.04.

  Bojničky
08:00
† Eleonóra a Jozef Spáčiloví, s.r.z.o.s.
Dvorníky
18:00
† rodičia Bahelkoví a Polievkoví s.r.o.s.
Ne

07.04.

5. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ivan Šramko
Bojničky
08:45
† Michal a Jolana Pavelkoví
Šalgočka
09:00
† rodočia Rudolf a Emília, sestra Marta
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
 • SPOVEDANIE VO FARNOSTI: spovedať nebudeme ako cez prvopiatočný týždeň, ale nasledovne:
  • DVORNÍKY – spoločná sv. spoveď sobota 13.04. 09:15 – 11:45, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie v tento piatok na záver sv. omše.
  • BOJNIČKY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. od 15:00 – 16:30, tento piatok  – prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omše.
  • ŠALGOČKA a ZEMIANSKE SADY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30 v Šalgočke, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omší počas tohto týždňa
 • SPOVEDANIE CHORÝCH: CHORÝCH BUDEME NAVŠTEVOVAŤ PO OSOBNOM DOHOVORE, PROSÍME O ZAHLÁSENIE V SAKRISTII.
 • STRETNUTIE ANIMÁTOROV PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU VO FARNOSTI: túto nedeľu o 18:00 fara Dvorníky. Stále platí pozvanie aj pre tých, ktorí o takejto dobrovolnickej aktivite vo farnsti ešte stále uvažovali.
 • DVORNÍKY: pozývame deti na prvé stretko na fare v Dvorníkoch v piatok 05.04. od 16:00 do 17:30

DVORNÍKY – zbierka na rekonštrukciu zvonov: vďaka podpore odsúhlasenej zo strany pána starostu a obecného zastupiteľstva a vďaka vašim milodarom máme po prvom týždni na opravu zvonov 3200 euro ( 2000 euro – preplatenie prác na oprave elektroinštalácie z rozpočtu obce, 1200 euro zbierka veriacich ). S prácami na oprave zvonov sa už ich složením, začalo uplinulý týždeň. Úprimné poďakovanie patrí predstaviteľom našej obce za ich osobný záujem pomôcť a aj vám za vaše milodary. Aj dnes po sv. omšiach budeme v zbieraní prostriedkov pokračovať. Nech vám to dobrotivý Pán odmení svojím požehnaním. Na budúci týždeň budeme opäť o vyzbieraných prostriedkoch  a vykonaných prácach informovať. Foto s priebehom prác nájdete aj na webovej stránke farnosti.

 

Farské oznamy od 25. do 31. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.03.
 Zvestovanie Pána
(slávnosť)
Bojničky
17:00Dvorníky
18:00
† rodičia Hudecoví, brat Jozef a st.r.

 

Za pokoj a zdravie v rodine

Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00
† manžel Marián, rodičia, brat Jozef a celá † rodina

 

Za farníkov

Ut
26.03.
Dvorníky
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc
St

27.03.

  Šalgočka
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† Oľga a Angelika
Št

28.03..

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Gabriel a Anna Chrápekoví, brat, sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† Ivana a Mária
Pi
29.03.
  Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Cecília Gábrišoví
Dvorníky
18:00
Prosba o dary Sv. Ducha pre Katarínu a celú rodinu
So
30.03.
  Bojničky
08:00
Poďakovanie za dar života pri životnom jubileu
Dvorníky
18:00
Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ne

31.03.

4. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec Adam Brisuda
Bojničky
08:45
† manžel, otec Emil Haluza
Šalgočka
09:00
† rodičia Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín pani Hercegovej
 • BOJNIČKY: srdečná gratulácia žiačkam 8. ročníka ZŠ Bojničky – Chiare Kubičkovej, Eve Gubánovej a Vanesse Seewaldovej za úspešnú reprezentáciu na dekanátmom kole biblickej olympiády.
 • DVORNÍKY: sv. omša pre rodiny s deťmi spojená s pôstnou katechézou, nedeľa 31.03. o 10:20.
 • DVORNÍKY: zbierka na opravu zvonov dnes po sv. omši. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
 • SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU:
  • BOJNIČKY: nedeľa 07.04. 15:00 – 16:30
  • ŠALGOČKA: nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30
  • DVORNÍKY: sobota 13.04. 9:15 – 11:45
  • HLOHOVEC: farský kostol sobota  a nedeľa 13. a 14. 04. 2019 13:30 – 16:00, kostol františkáni 13:30 – 16:00
  • PROSÍME O ZAHLÁSENIE CHORÝCH V SAKRISTII, OSOBNE BUDEME TELEFONICKY KONRAKTOVAŤ PRED NÁVŠTEVOU.

Farské oznamy od 18. do 24. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.03.
Bojničky
17:00
† švagor Marián Danek 
Dvorníky

18:00

SV. OMŠA NEBUDE
Ut
19.03.
 Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
Bojničky
17:00Zemianske Sady
17:00

Dvorníky
18:00

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

St

20.03.

  Šalgočka
17:00
† neter Janka
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Št

21.03.

Zemianske Sady
17:00
† synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Vaško, rodičia
Pi
22.03.
  Bojničky
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Dvorníky
18:00
† Veroniky Poláková, Beata, matka Natália
So
23.03.
  Bojničky
08:00
† rodičia Ondrejíčkoví
Dvorníky
18:00
† Mária Kopečná, rodičia Kováčoví a Kopeční
Ne

24.03.

3. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre otca
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brošoví, otec František
Šalgočka
09:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jub.
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví, starí rodičia Michal a Anastázia
 • DVORNÍKY: Počas zimného obdobia sa nám postupne prejavilo, to že dlhodobo nebolo investované do rekonštrukcie zvonového mechanizmu a dnes sme v situácii, kedy nám funguje iba stredný zvon. Z troch zvonov je teda funkčný iba jeden a aj jeho fungovanie je otázne. Počuť to pri jeho používaní, kedy zvoní nepravidelne a nerytmicky. Zlyhanie zvonov priamo vyplýva z ich upevnenia, ktoré je vo forme puzdier v ktorých dochádza k vysokému treniu pri pohybe zvona a postupnému zadretiu mechanizmu. Trenie spôsobilo aj namáhanie elektro cievok, ktoré následkom vysokého odporu pri pohybe zvona prehorievajú. Sekundárnym problémom je aj elektroinštalácia. Hlavným rizikom elektroinštalácie je možné skratovanie systému a odhalených elektrovodičov, čo môže vyvolať požiar na zvonici, ktorý sa môže rozšíriť na strechu a krov. Po odbornej prehliadke zvonárov nám bolo odporučená celková rekonštrukcia. Fotodokumentácia je k dispozícii na webovej stránke farnosti.ODHADOVANÁ SUMA REKONŠTRUKCIE ZVONOV ( po zhodnotení zo strany zvonárov ): 6000,- euroDané finančné prostriedky nie je možné uhradiť z financií, ktoré sú na účte farnosti. Ako sme informovali pri zhodnotení na záver kalendárneho roka 2018, prostriedky, ktoré sú na farskom účte sú z dôvodu stavania fary veľmi nízke a dochádza od januára 2019 k postupnému šetreniu a vytvoreniu dostatočnej finančnej zábezpeky pre farnosť. Nie je preto možné tieto prostriedky použiť na financovanie opravy zvonom. Z tohoto dôvodu bude potrebné vykonať farské zbierky, v ktorých dostatočnú finančnú hotovosť vyzbierame, aby sme mohli rekonštrukčné práce v priebehu dvoch mesiacov začať. Zbierky začnú na budúci týždeň a budú prebiehať po sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu. Každý týždeň bude oznámený výnos zbierky na opravu zvonov, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov ešte chýba. Vopred sa chcem poďakovať za každý prejav štedrosti a verím, že spoločnými silami sa nám podarí to, že hlahol zvonov na veži farského chrámu v čo najbližšom čase opäť zaznie v plnej sile.