Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Služby od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Duchovná obnova Dvorníky a Šalgočka – 16. júna 2018 (.pdf)