Farské oznamy od 9. do 15. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. júla 2018.

PONDELOK 9.7. 18:00 BOJNIČKY † Michal a Hedviga Moravcoví, bratia Michal a Jozef a celá rodina
19:00 DVORNÍKY † Milan Gubáň, rodičia z oboch strán a teta Jozefa
UTOROK 10.7. 15:30 DVORNÍKY Pohrebná sv. omša
STREDA 11.7. 18:00 ŠALGOČKA † manžel Milan Mikula a rodičia
Svätého Benedikta

 

19:00 DVORNÍKY Na úmysel
ŠTVRTOK 12.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagrina Alžbeta Tokolyová a švagor Ján Tóth
19:00 DVORNÍKY † rodina Šipkovská
PIATOK 13.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Peter a Cecília Mečároví a celá rodina
    19:00 DVORNÍKY Na úmysel
SOBOTA 14.7. 08:00 BOJNIČKY † matka Mária Krajčírová a starí rodičia
    19:00 DVORNÍKY † Jozef a Bernardína Kyseloví, Štefánia Joštová
NEDEĽA

15. nedeľa v období cez rok

15.7. 7:30 DVORNÍKY Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia a prosba o zdravie, Božiu pomoc, ochranu do ďalšieho života
8:45 BOJNIČKY † manžel Bonaventúr Kupka a celá rodina Kupková
9:00 ŠALGOČKA Prosba o zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † syn Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján a synovec Roman
  • Úprimné poďakovanie za organizovanie slávnostnej sv. omše v parku v Bojničkách pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda pánu starostovi a všetkým dobrovoľníkom.
  • Kňazi vo farnosti vám vyprosujú a prajú požehnaný a pokojný čas prázdnin a ochranu nášho Pána na vašich dovolenkových cestách.