Prevádzkové hodiny zberného dvora v Dvorníkoch

Obec Dvorníky oznamuje prevádzkové hodiny na zbernom dvore v Dvorníkoch.

Zimné obdobie:  Október – Marec

  • Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie:  Apríl – September

  • Streda 15:00 hod. – 18:00 hod.
  • Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.