Informácia o povinnostiach v prípade domácich a obecných zabíjačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava žiada o spoluprácu pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípadoch zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (“domáca zabíjačka”) a prezentácie zabíjačiek pre verejnosť (tzv. “obecná zabíjačka”, “zabíjačkové slávnosti”, “fašiangové slávnosti”, “gazdovský dvor” a pod.)

Informácie o zákonných povinnostiach v prípadoch domácich a obecných zabíjačiek – plné znenie (.pdf)