Zoznam neplatičov za rok 2018

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

421,50 eur Poplatok za odpady=421,50

Rok 2012-2018

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 610,81 eur Poplatok za odpady= 541,80

Daň z nehnuteľností=69,01

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43
Kaducová Gabriela Dvorníky 321 208,00 eur Poplatok za odpad= 188,-

Daň za psa = 20,-

Pavlík Gejza Dvorníky 90 176,19 eur Poplatok za odpad= 157,40

Daň z nehnuteľností= 18,79

Polakovič Jozef Dvorníky 294 417,40 eur Poplatok za odpad= 317,10

Daň z nehnuteľností= 100,30

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00
Šandor Ľudovít Dvorníky 289 163,15 eur Poplatok za odpad = 163,15
Šandor Rudolf Dvorníky 292 939,93 eur Poplatok za odpad= 664,85

Daň z nehnuteľností= 275,08

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 269,21 eur Poplatok za odpad= 262,71

Daň z nehnuteľností= 6,50