Zoznam neplatičov za rok 2023

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,–eur a u právnickej osoby 1600,–eur. Zoznam bol vypracovaný v zmysle § 52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

1121,50 Poplatok za odpady

(Roky 2012-2023)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Darfášová Helena Dvorníky 413 216,00 Poplatok za odpady 210,00

Daň za psa 6,00 (2023)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 983,08 Poplatok za odpady= 891,80

Daň z nehnuteľností=91,28

(1999-2023)

Cáder Peter Zemianske Sady 262 857,33 Daň z nehnuteľností (2021,2022, 2023)
Gažová Alena Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Kukyová Oľga Dvorníky 296 480,43 Daň z nehnuteľností =157,61

Daň za psa 40,55, Poplatok za KO 282,27 ( 2002-2017)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 683,96 Poplatok za odpad= 544,92

Daň z nehnuteľností= 139,04

(2017-2022, 2023)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1585,93 Poplatok za odpad= 1224,85

Daň z nehnuteľností= 361,08

(1999-2022, 2023)

Šery Ján Dvorníky 273,89 Daň z nehnuteľností=67,50

Daň za psa = 9,93

Poplatok za KO= 196,46

( 2000-2006)

Bennetts Sam Grenville

 

Cornwall TR1 1HN 200,06 Daň z nehnuteľnosti= 79,94

Poplatok KO=120,12

(2022-2023)

Kotúček Jozef

 

Zemianske Sady, Hlávná 8 914,30 Daň z nehnuteľnosti

(2023)

Majzelová Martina

 

 

Dvorníky 62 280,58 Daň z nehnuteľnosti= 48,58

Daň za psa= 12,00

Poplatok za KO= 220,00

(2022,2023)

Morong Ján

 

 

Dvorníky 17 169,53 Daň z nehnuteľnosti=19,50

Popl.za KO= 150,00

(2023)

Sekera Milan

 

 

Janova Lehota 510 308,65 Daň z nehnuetľnosti

(2023)

Šandorová Darina

 

 

Dvorníky 526 209,80 Poplatok za kom.odpad

(2020-2023)

Panonia Winery

 

 

Hlohovec 3721,59 Daň z nehnuteľnosti

(2023)

Vypracované ku dňu 15.02.2024

Zoznam neplatičov za rok 2022

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,–eur a u právnickej osoby 1600,–eur. Zoznam bol vypracovaný v zmysle § 52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

941,50 Poplatok za odpady

(Roky 2012-2022)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Darfášová Helena Dvorníky 413 181,00 Poplatok za odpady 175,00

Daň za psa 6,00 (2022)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 888,57 Poplatok za odpady= 801,80

Daň z nehnuteľností=86,77

(1999-2022)

Cáder Peter Zemianske Sady 262 623,22 Daň z nehnuteľností (2021,2022)
Gažová Alena Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Kukyová Oľga Dvorníky 296 480,43 Daň z nehnuteľností =157,61

Daň za psa 40,55, Poplatok za KO 282,27 ( 2002-2017)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 880,44 Poplatok za odpad= 687,10

Daň z nehnuteľností= 193,34

(2013-2022)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1134,00 Poplatok za odpad= 1074,85

Daň z nehnuteľností= 343,77

(1999-2022)

Šery Ján Dvorníky 273,89 Daň z nehnuteľností=67,50

Daň za psa = 9,93

Poplatok za KO= 196,46

( 2000-2006)

Vypracované ku dňu 15. 02. 2023

Zoznam neplatičov za rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

641,50 Poplatok za odpady=641,50

(Rok 2012-2020)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 729,55 Poplatok za odpady= 651,80

Daň z nehnuteľností=77,75

(1999-2020)

Joštová Irena Dvorníky 251,70- 75= 176,70 Poplatok za odpad= 82,09

Daň z nehnuteľností=94,61

(1999-2007)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 633,40 Poplatok za odpad= 487,10

Daň z nehnuteľností= 146,30

(2013-2020)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1134,00 Poplatok za odpad= 824,85

Daň z nehnuteľností= 309,15

(1999-2020)

Vvpracované ku dňu 30.11.2022

Zoznam neplatičov za rok 2020

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

641,50 Poplatok za odpady=641,50

(Rok 2012-2020)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 729,55 Poplatok za odpady= 651,80

Daň z nehnuteľností=77,75

(1999-2020)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 633,40 Poplatok za odpad= 487,10

Daň z nehnuteľností= 146,30

(2013-2020)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1134,00 Poplatok za odpad= 824,85

Daň z nehnuteľností= 309,15

(1999-2020)

Vvpracované ku dňu 30.06.2021

Zoznam neplatičov za rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

491,50 eur Poplatok za odpady=491,50

(Rok 2012-2019)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 650,04 eur Poplatok za odpady= 576,80

Daň z nehnuteľností=73,24

(1999-2019)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 509,88 Poplatok za odpad= 387,10

Daň z nehnuteľností= 122,78

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00

(2011-2012)

Šandor Rudolf Dvorníky 292 991,69 Poplatok za odpad= 699,85

Daň z nehnuteľností= 291,84

(1999-2019)

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 247,09 Poplatok za odpad= 234,09

Daň z nehnuteľností= 13,00

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Viktória Lazová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová (.pdf)

Zoznam neplatičov za rok 2018

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

421,50 eur Poplatok za odpady=421,50

Rok 2012-2018

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 610,81 eur Poplatok za odpady= 541,80

Daň z nehnuteľností=69,01

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43
Kaducová Gabriela Dvorníky 321 208,00 eur Poplatok za odpad= 188,-

Daň za psa = 20,-

Pavlík Gejza Dvorníky 90 176,19 eur Poplatok za odpad= 157,40

Daň z nehnuteľností= 18,79

Polakovič Jozef Dvorníky 294 417,40 eur Poplatok za odpad= 317,10

Daň z nehnuteľností= 100,30

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00
Šandor Ľudovít Dvorníky 289 163,15 eur Poplatok za odpad = 163,15
Šandor Rudolf Dvorníky 292 939,93 eur Poplatok za odpad= 664,85

Daň z nehnuteľností= 275,08

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 269,21 eur Poplatok za odpad= 262,71

Daň z nehnuteľností= 6,50