Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2018

Štandard kvality za oblasť voda odpadová – rok 2018 (.pdf)

Štandard kvality za oblasť voda pitná – rok 2018 (.pdf)