Poďakovanie za organizáciu a účasť na podujatí Fašiangy 2019

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky chce týmto poďakovať všetkým občanom, ktorí sa podieľali na Fašiangoch 2019 v obci Dvorníky.

Ďakujeme za fašiangové dobroty, ktoré nachystali občania na trase sprievodu. Ďakujeme tiež občanom miestnej časti Posádka, za prijatie a pohostenie. Na Posádke bol fašiangový sprievod prvý krát, a veríme, že táto tradícia bude pokračovať.

Obrovské ĎAKUJEM patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí sa pričinili na fašiangových oslavách organizačne, a svojou aktívnou pomocou a tak prispeli k vydarenému podujatiu.