Žiadosť o spoluprácu pri nakladaní s odpadmi

Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce Marošom Nemečkom, žiada občanov obce o spoluprácu pri efektívnejšom nakladaní s odpadmi. V prípade, že sa občanom obce nahromadí väčšie množstvo odpadu, alebo tento odpad vzhľadom na svoje rozmery alebo povahu nie je možné umiestniť do príslušných zberných nádob, je možné odniesť ho na zberný dvor. Zberný dvor Dvorníky je občanom obce k dispozícii počas týchto otváracích hodín:

Zimné obdobie:  Október – Marec

  • Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie:  Apríl – September

  • Streda 15:00 hod. – 18:00 hod.
  • Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.