Farské oznamy od 29. apríla do 5. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. apríla do 5. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

29.04.

 Svätej Kataríny Sienskej
(sviatok)
Bojničky
18:00
† svokra Mária a † rodina
Ut

30.04.

Dvorníky
18:00
† Štefan Sloboda
St

01.05.

 Svätého Jozefa, robotníka
(spomienka)
Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Košťálovej
Št

02.05.

 Svätého Atanáza
(spomienka)
Bojničky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú
Pi

03.05.

 Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok)
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

04.05.

  Dvorníky
18:00
† manžel Peter Mesároš
Ne

05.05.

3. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Bojničky
08:45
† manžel Alojz Kotúček
Šalgočka
09:00
prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre ružu p. Hornáčkovej
Dvorníky
10:30
† Helena Adámiková
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu p. Vaškovej (85)
  • POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU: dnešnú nedeľu o 15:00 farský chrám Dvorníky.
  • BOJNIČKY: SOBÁŠNA SV. OMŠA – 15:00 JAKUB MÚDRY a PATRÍCIA GUBÁŇOVÁ
  • DETSKÉ STRETKÁ: každý piatok od 16:00 do 17:30 na fare v Dvorníkoch, srdečne pozývame.
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky streda 01.05. a Bojničky piatok 03.05.
  • MÁJOVÉ MARIÁNSKE POBOŽOSTI: Bojničky: 18:00 v deň, ked nie je sv. omša, Zemianske Sady denne počas týždňa od 17:00, Šalgočka 10 min pred sv omšou v nedeľu modlitba mariánskych litánií s kňazom , Dvorníky 15 min pred sv omšou počas týždňa pod vedením kňaza a o 15:00 v nedele.