Vyhodnotenie Výstavy ovocia, zeleniny a húb 2019

V dňoch 21.  a 22. septembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Dvorníkoch uskutočnil 15. Ročník „Výstavy ovocia a zeleniny“ a 6. Ročník „Výstavy húb“, ktorú pravidelne od svojho založenia pripravuje ZO JDS Dvorníky. Tohtoročná výstava bola doplnená krojmi z rôznych regiónov. Na výstave bolo 185 exponátov a prezrelo si ich 348 občanov. Súčasťou výstavy je anketa o najkrajšie jablko výstavy a najzaujímavejší exponát výstavy.

Najkrajšie jablko ročníka 2019:

  1. Marián Murárik
  2. Paulína Magulová
  3. Vít Majka

Najzaujímavejší exponát ročníka 2019:

  1. Miroslava Kirschnerová
  2. Erika Pisarčíková
  3. Tatiana Vargová

Ďakujeme všetkým ktorí priniesli exponáty na výstavu a tiež všetkým, čo výstavu navštívili.