Rozpočet obce Dvorníky na roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na roky 2020 – 2022, ktorý bol schválený dňa 11.12.2019 uznesením č. 49/2019.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2020 (.pdf)