Rozpočtové opatrenia – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 prerokovalo   na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce  uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-5/2024 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 4/1/2024

1: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2024 a 2/2024.

2: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  3/2024 v prílohe uznesenia.

3: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  4/2024 a 5/2024 v prílohe uznesenia.

RO 1/2024 (.pdf)
RO 2/2024 (.pdf)
RO 3_2024 (.pdf)
RO 4/2024 (.pdf)
RO 5/2024 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia 2023 – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 sa oboznámilo  na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , vykonané v decembri 2023 , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 37-41/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č.3/1/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  37/2023, 38/2023, 39/2023 a 41/2023 v prílohe uznesenia .
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  40/2023 v prílohe uznesenia .

RO 37/2023 (.pdf)
RO 38/2023 (.pdf)
RO 39/2023 (.pdf)
RO 40/2023 (.pdf)
RO 41/2023 (.pdf)

 

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2024. Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)
Príloha k rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 15.12.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 15.12.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 32-36/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 79/7/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  32/2023 v prílohe uznesenia .
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  33/2023 v prílohe uznesenia .
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje  zmeny rozpočtu obce navrhnuté v  rozpočtovom  opatrení  č.  36/2023 v prílohe uznesenia .
 4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.35/2023 v prílohe uznesenia.
 5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.34/2023 v prílohe uznesenia.

RO 32/2023 (.pdf)
RO 33/2023 (.pdf)
RO 34/2023 (.pdf)
RO 35/2023 (.pdf)
RO 36/2023 (.pdf)

 

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2024 – 2026

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Výdavky (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 13.11.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.11.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 29-31 /2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 70/6/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  29/2023 v prílohe uznesenia .
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje  zmeny rozpočtu obce navrhnuté v  rozpočtovom  opatrení  č.  30/2023 v prílohe uznesenia .
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.31/2023 v prílohe uznesenia.

RO 29/2023 (.pdf)
RO 30/2023 (.pdf)
RO 31/2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 30.10.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 30.10.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedené  v rozpočtových opatreniach   č. 21-28/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 56/5/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  22/2023 , 23/2023 a 24/2023 v prílohe uznesenia.
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  21/2023 a 25/2023 v prílohe uznesenia.
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.27/2023 v prílohe uznesenia.
 4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 26/2023  v prílohe uznesenia.
 5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 28/2023 v prílohe uznesenia.

RO 21/2023 (.pdf)
RO 22/2023 (.pdf)
RO 23/2023 (.pdf)
RO 24/2023 (.pdf)
RO 25/2023 (.pdf)
RO 26/2023 (.pdf)
RO 27/2023 (.pdf)
RO 28/2023 (.pdf)

 

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023. Správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo dňa 14.8.2023 uznesením č. 41/4/2023.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6.2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 14.08.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 14.8.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 12-20/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 43/4/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  13/2023, 14/2023 a 15/2023.
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  12/2023 a 16/2023
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.17/2023 v prílohe uznesenia.
 4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 18/2023  v prílohe uznesenia.
 5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 19/2023 a 20/2023 v prílohe uznesenia.

RO 12/2023 (.pdf)
RO 13/2023 (.pdf)
RO 14/2023 (.pdf)
RO 15/2023 (.pdf)
RO 16/2023 (.pdf)
RO 17/2023 (.pdf)
RO 18/2023 (.pdf)
RO 19/2023 (.pdf)
RO 20/2023 (.pdf)