Opatrenia pre zamedzenie šírenia Koronavírusu – 16.03.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vydáva starosta obce Maroš Nemeček nasledovné opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu:

  • Obecný úrad je od 16.03.2020 otvorený od 8:00 do 11:00 hod. v dňoch pondelok, streda, piatok len v súrnych prípadoch. Odporúčame občanom používať na kontakt s Obecným úradom elektronickú a telefonickú komunikáciu.
  • Zberný dvor odpadu, klub dôchodcov, športový areál a detské ihriská sú až do odvolania zatvorené.
  • Na verejných priestranstvách je zakázané stretávanie občanov v skupinách väčších ako 5 osôb.

O ďalších opatreniach a zmenách budú občania informovaní obvyklým spôsobom a prostredníctvom internetovej stránky obce.

Opatrenia prijaté od 12.03.2020 ostávajú v platnosti.

Opatrenia pre zamedzenie šírenia Koronavírusu – aktualizované 16.03.2020 (.pdf)