Farské oznamy – spovedanie pred Veľkou Nocou – 06. a 07.04.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia a časový plán spovedania a Svätého prijímania pred Veľkou nocou v obci Dvorníky, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. a v utorok 7. apríla 2020.

Kňazi budú prechádzať ulicami obce podľa časového rozpisu. Veriaci, ktorý chce prijať sviatosti:

  • označí vstupnú bránu farebnou šatkou
  • Svätá spoveď a Sväté prijímanie podávané na ruku bude prebiehať pri vstupe do dvora
  • má povinnosť chrániť sa rúškom

Prosíme o disciplinovanosť a trpezlivosť.

Spovedanie a Sväté prijímanie v obci Dvorníky – Pondelok 06.04.2020: Sektor 1 – 09:00 – 10:00, Sektor 2 – 10:00 – 11:00, Sektor 3 – 11:00 – 12:00, Sektor 4 – 13:00 – 14:00, Sektor 5 – 14:00 – 15:00, Posádka – 15:30 – 16:30.

Spovedanie a Sväté prijímanie v obci Dvorníky – Utorok 07.04.2020: Sektor 1 – 09:00 – 11:00, Sektor 2 – 11:00 – 12:00, Sektor 3 – 13:00 – 15:00, Sektor 4 – 15:00 – 16:30.