Zmena stránkových hodín Spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad Leopoldov na základe zmeny prijatej zo strany vlastníka budovy, upravil stránkové hodiny nasledovne:

  • Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
  • Streda: 13.00 – 16.00 hod.
  • Piatok: 8.00 – 11.00 hod.