Zoznam neplatičov za rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

491,50 eur Poplatok za odpady=491,50

(Rok 2012-2019)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 650,04 eur Poplatok za odpady= 576,80

Daň z nehnuteľností=73,24

(1999-2019)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 509,88 Poplatok za odpad= 387,10

Daň z nehnuteľností= 122,78

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00

(2011-2012)

Šandor Rudolf Dvorníky 292 991,69 Poplatok za odpad= 699,85

Daň z nehnuteľností= 291,84

(1999-2019)

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 247,09 Poplatok za odpad= 234,09

Daň z nehnuteľností= 13,00