Farské oznamy od 10. do 16. augusta 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. augusta 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

10.08.

 Svätého Vavrinca Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut

11.08.

 Svätej Kláry Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

12.08.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

13.08.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

14.08.

 Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So

15.08.

 PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatie Panny Márie Dvorníky
07:30

Bojničky
08:45

Šalgočka
09:00

Dvorníky
10:30

Zemianske Sady
10:30

Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

† Bonaventúr Kupka, matka Marcela a celá rodina

† manžel Jozef Bubák, sestra Matilda a rodičia a strarí rodičia z.o.s.

† Peter a Vladimír

† rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví a ich deti

Ne

16.08.

20. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia z oboch strán, ostatná rodina a prosba o dary Sv. Ducha pre celú rodinu
Bojničky
08:45
† manžel Ľubomír a matka Filoména
Šalgočka
09:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Matušiakovú a Bubákovú
Dvorníky
10:30
† Jozefína Kadlecová
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Chrápek
  • BOJNIČKY: po sv. omši sa uskutoční obvyklá  zbierka na opravu kostolíka. Úprimná vďaka za vašu trpezlivosť a láskavú štedrosť.
  • Počas týždňa vo farnosti z dôvodu dovolenky oboch kňazov nebudú sv. omše. V prípade pohrebu zastupuje vdp. Ján Fordinál z farnosti Šintava. TEL. KONTAKT: 0903 677 718