Vyhlásenie núdzového stavu – 01.10.2020

Obec Dvorníky zverejňuje Uznesenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní vyhlasuje núdzový stav:

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 578/2020 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (.pdf)