Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Tak ako po iné roky, aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš. Nakoľko je tento rok mimoriadna situácia, nemusíte za Mikulášom chodiť do Kultúrneho domu, ale Mikuláš príde za Vami. Mikuláš bude chodiť po obci Dvorníky v sobotu 5. decembra 2020 od 15:30 hod. Začne sa na ulici Dlhý hon, ďalej sa pôjde ulicami Tehelňa, Podkostolie, Veľký rad, Centrum, Pod Rábel, III. Fundiská, II. Fundiská, I. fundiská, Záhumenská ulica a Druhá strana. Prosíme detičky s rodičmi, aby vyšli na ulicu, kde ich Mikuláš obdarí darčekom. Zároveň prosíme o dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických opatrení.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke obce