Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce na rok 2021:

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – výdavky (.pdf)