Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 13.02.2021

Obec Dvorníky zverejňuje informácie k priebehu štvrtého kola skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“. Antigénové testovanie bude v našej obci prebiehať v sobotu 13. februára 2021. Obec zriadila jedno odberové miesto. 

  • Odberové miesto bude vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup bude cez hlavný vchod kultúrneho domu.
  • Testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 17:45 hod. Preto prosíme občanov, aby tomuto času prispôsobili svoju účasť na testovaní.
  • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v našej obci.
  • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
  • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
  • Každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz.
  • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát alebo potvrdenie o výsledku testu.
  • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
  • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.