Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – sčítanie bez prideleného súpisného čísla

Obec Dvorníky oznamuje občanom, ktorí k rozhodujúcemu dátumu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (31. decembra 2020), nemali skolaudované stavby a tieto stavby obývajú, aby sa obrátili na Obecný úrad Dvorníky. Bude im pridelené štatistické číslo domu, ktoré môžu uviesť do elektronického sčítacieho formulára.