Evidencia štandardov pitnej vody – Rok 2020

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)