Stav Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v obci Dvorníky k 15.03.2021

V našej obci sa už sčítalo už 66 percent občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Ak ste sa ešte nesčítali sami, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára, urobte tak do 31. Marca 2021. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky bude pripravené od 1. Apríla 2021 asistované sčítanie.