Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Dvorníky k 24.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v našej obci sa doposiaľ sčítalo 79,36 % občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Online sčítanie končí už 31. Marca 2021. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte sa pomocou elektronického formulára za seba aj za deti samostatne čo najskôr.  Tí ktorí môžete pomôcť , pomôžte aj svojim blízkym a známym, aby sa nás do konca marca sčítalo čo najviac. Elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako rýchlo a jednoducho vyplniť sčítací formulár, ponúka inštruktážne video.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní môže byť udelená občanom, ktorí si nesplnia svoju povinnosť sankcia vo výške od 25,– do 250,– €.