Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2021

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k dátumu 30.06.2021. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č.  č.40/4/2021 dňa 07.09.2021.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2021 (.pdf)