Vyhodnotenie Výstavy ovocia, zeleniny a húb 2021

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky zorganizovala v dňoch 25. a 26. septembra 2021 už 17. ročník Výstavy ovocia a zeleniny a 8. ročník výstavy húb. Z počtu 170 exponátov občania hlasovaním vybrali najkrajšie jablko výstavy a najzaujímavejší exponát. V tomto roku bolo umiestnenie nasledovné:

Najkrajšie jablko výstavy:

  1. miesto – Vít Majka
  2. miesto – Marián Murárik
  3. miesto – Jozef Pavlík

Najzaujímavejší exponát výstavy:

  1. miesto – Rok na dedine – Marta Hrotková
  2. miesto – Bábiky – Agneša Sandanusová
  3. miesto – Hrozno – Ing. Jozef Kobora

Súčasťou výstavy bola aj prezentácia obrazov Mgr. Ivany Hruškovej. Všetkým občanom, ktorí priniesli exponáty na výstavu alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii výstavy srdečne ďakujeme!