Farské oznamy od 13. do 19. decembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. decembra 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.12.
Svätej Lucie  Bojničky
17:00
úmysel:
Ut
14.12.
Svätého Jána od Kríža Dvorníky
18:00
† matka Anna Kubištová
St

15.12.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Štefan a Anna Tothoví a ostatná rodina
Št

16.12.

Bojničky
17:00
úmysel:
Pi
17.12.
  Dvorníky
18:00
† Pavla a Viliam, † rodina Gubrická a Hindáková
So
18.12.
Zemianske Sady
17:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

za farníkov

 

úmysel:

 

† rodičia Perďochoví a r.z.o.s.

Ne

19.12.

4. adventná nedeľa Dvorníky
07:30
† Angela a Emanuel a † rodina Gubrická a Hindáková
Bojničky
08:45
úmysel:
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef a celá † rodina
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Koloman a Mária Rigoví, brat, sestry a starí rodičia ONLINE
 • Sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená “očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch”)
  pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu. Na dverách bude trhacie počítadlo na kontrolovanie počtu.
 • INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ – SV. SPOVEĎ A SV. PRIJÍMANIE PRE NEZAOČKOVANÝCH A NEPREKONANÝCH COVID 19 Z ČLENOV FARNOSTI V TÝŽDNI VŽDY PO SV. OMŠIACH NA POŽIADANIE A V NEDEĽU :
  • BOJNIČKY 09:30 – 10:00
  • ŠALGOČKA 09:45 – 10:15
  • ZEMIANSKE SADY 11:15 – 11:45
  • DVORNÍKY 11:15 – 11:45
 • PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE V RÁMCI INDIVIDUÁLNEJ PASTORAČNEJ STAROSTLIVOSTI PRE VŠETKÝCH VERIACICH HODINU PRED SV. OMŠOU POČAS TÝŽDŇA. Prosíme o zodpovednosť a nenechávanie si sv. spovede na poslednú chíľu. Rovnako môžete nahlasovať vašich chorých v domácnostiach v sakristii kostolov.