PF 2022

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Láska a šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky praje Obec Dvorníky.

Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo a kolektív pracovníkov obce Dvorníky Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2022.