Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šandor/Šandorová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 17.01.2022 trvalý pobyt občana: Martin Šandor, narodený 20.10.2003, Dominika Šandorová, narodená 28.04.2008, Ivana Šandorová, narodená 11.05.1985, Laura Šandorová, narodená 02.04.2017, Viktória Šandorová, narodená 15.04.2005.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šandor/Šandorová (.pdf)