Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 15.11.2023 trvalý pobyt občana: Šimon Gejza Šubert, narodený 31.07.2009, Simona Šubertová, narodená 13.04.1988, Alžbetka Vetríková, narodená 25.02.2020. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 18.08.2023 trvalý pobyt občana:

  • Jozef Kozák, narodený 11.03.1993
  • Jozef Kozák, narodený 13.09.1965
  • Simon Kozák, narodený 04.08.2004
  • Mgr. Darina Kozáková, narodená 10.02.1966

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Katarína Dóžová, narodená 13.08.1971, Dániel Mikle, narodený 19.09.2007.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Denisa Dóžová, narodená 03.03.2000.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Daniel Németh

Ohlasovňa pobytu v Dvorníkoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 7.12.2022 trvalý pobyt občana Daniel Németh, narodený 25.07.1989.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Daniel Németh (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Tatiana Lešková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 09.05.2022 trvalý pobyt občana Tatiana Lešková, narodená 07.08.1975.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Lešková Tatiana – oznámenie o zrušení trvalého pobytu (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anton Kadlec

Ohlasovňa pobytu v Dvorníkoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registry obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 19.04.2022 trvalý pobyt občana: Anton Kadlec, narodený 30.09.1966. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Zrušenie trvalého pobytu – Anton Kadlec (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šandor/Šandorová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 17.01.2022 trvalý pobyt občana: Martin Šandor, narodený 20.10.2003, Dominika Šandorová, narodená 28.04.2008, Ivana Šandorová, narodená 11.05.1985, Laura Šandorová, narodená 02.04.2017, Viktória Šandorová, narodená 15.04.2005.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šandor/Šandorová (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 13.07.2018. Trvalý pobyt nasledujúcim občanom. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Zrušenie trvalého pobytu – 13.07.2018 (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 14.05.2018. Trvalý pobyt nasledujúcim občanom. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Zrušenie trvalého pobytu – Anna Kakašová (.pdf)

Zrušenie trvalého pobytu – Ján Volko (.pdf)

Zrušenie trvalého pobytu – Kristína Volková a deti (.pdf)