Farské oznamy od 31. januára do 6. februára 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. januára do 6. februára 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
31.01.
Sv. Ján Bosco  Bojničky
 17:00
† syn Jozef Kardoš
Ut
01.02.
  Dvorníky
18:00
† Mária a František Krajinčákoví, syn František
St
02.02.
  Obetovanie Pána Šalgočka
17:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc pre dcéry
Zemianske
Sady
18:00
† rodičia Melicher a Anežka Hercegoví, manžel Štefan a švagor Jozef
Bojničky
17:00
na úmysel:
Dvorníky
18:00
za farníkov ( + Svätoblažejské požehnanie )
Št
03.02.
 Sv. Blažej  Bojničky
17:00
† manžel Jozef Babulic a † rodina
Zemianske Sady
17:00
na úmysel:
Pi
04.02.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Murárikoví, bratia Ivan a Miloš
So
05.02.
Sv. Agáta  Dvorníky
18:00
† rodičia Polievkoví a Bahelkoví a s.r.z.o.s.
Ne
06.02.
 5. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
09:00
† rodičia Ján a Mária, brat Ján, dcéra Helena a vnuk Jozef
Šalgočka
09:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† Ján a Rozália Novotní
Zemianske
Sady
10:30
† sestra a matka Hedviga Rigová
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
  • BOJNIČKY: pondelok a štvrtok 15:30 – 17:00
  • DVORNÍKY: utorok a piatok 16:30 – 18:00
  • ŠALGOČKA !!!: streda 15:30 – 17:00 + po sv. omši Svätoblažejské požehnanie
  • ZEMIANSKE SADY !!! štvrtok 15:30 – 17:00 + po sv. omši Svätoblažejské požehnanie
 • BOJNIČKY – DVORNÍKY: možnosť zapísať úmysly sv. omší na mesiac február a marec v sakristii kostola
 • ZBIERKA NA PODPORU CIRKEVNÝCH ŠKOL: 550,- euro
 • ROČNÉ ZÚČTOVANIE PLYN A ELEKTRINA: po ročnom zúčtovaní nám bol vrátený preplatok za plyn : 1589,50,- euro  a preplatok za elektrinu : 188,- euro . Úprimná vďaka za každý váš milodar, ktorým môžeme platiť základné poplatky v našich chrámoch( plyn: 558,60,- euro mesačne – Š 138,60/ B 71,40/  DF 138,60/ DK 138,60/ ZS 71,40 a elektrina: 243,- euro mesačne – DK 75/ DF 53/ B 52/ Š 26/ ZS 37 )  a tak si navzájom vypomáhať ako jedno farské spoločenstvo a udržiavať dôstojné podmienky pre slávenie bohoslužieb v našich chrámoch. Úprimne osobne ďakujem aj za dôstojné bývanie na fare ( teplo a svetlo ), ktoré je tiež hradené z milodarov zo zvončekov. Nech vás Pán nadalej požehnáva a sprevádza svojou blízkosťou.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA DIAKONA PAVLA : blíži sa kňazská vysviacka 11.06. a primičná slávnosť 12.06. nášho diakona Pavla. Je náročná doba, ale myslím, že  ak začneme včas, môžeme aj napriek všetkým náročnostiam, postupne pomôcť nášmu budúcemu novokňazovi pri prípravách primícií a aj takom hmotnom štarte v jeho kňazskom živote. Ako správca farnosti navrhujem od dnešnej nedele takú osobnú iniciatívu pre farnosť. Kto slobodne cíti, že by chcel pomôcť, môže podľa vlastného uváženia kostolníkom v našich chrámoch venovať ( mesačne, týždenne … individuálne podľa možností ) dobrovoľný finančný dar pre potreby nášho diakona Pavla na prípravu primičnej slávnosti. Tieto vaše dary budú naši kostolníci zbierať a na začiatku mesiaca jún, bude tento spoločný dar farnosti odovzdaný nášmu budúcemu novokňazovi, ako dar farnosti z rúk našich kostolníkov, ktorí budú reprezentovať vás darcov jednotlivých obcí našich farností. Ďakujem za pochopenie tejto iniciatívy a podporu.
 • BOJNIČKY: boli sme zvyknutí na mesačnú zbierku “na opravu chrámu” ,máme peňazí už tak akurát a osobní darcovia sa ešte stále objavujú, preto pozastavujem mesačné zbierky v kostole a vyhlasujem “zbierku návrhov” na dobrých majstrov, ktorí by sanačnú omietku nahodili. Svoje nápadité milodary môžete odovzdať priamo pani kostolníčke. Vďaka za každý váš cenný obetovaný peniaz počas vyhlásených zbierok v minulých mesiacoch, verím že čoskoro tento boj z veľkej časti dobojujeme.