Zoznam neplatičov za rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku v EUR
Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

791,50 Poplatok za odpady=791,50

(Rok 2012-2021)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/dedičia Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 809,06 Poplatok za odpady= 726,80

Daň z nehnuteľností=82,26

(1999-2021)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Kukyová Oľga Dvorníky 480,43 Daň z N=157,61, daň za psa 40,55 a popl. za KO=282,27

(2002-2017)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 756,92 Poplatok za odpad= 587,10

Daň z nehnuteľností= 169,82

(2013-2021)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Martin Dvorníky 169,93 Daň z Nehn. 19,93 Poplatok za odpady=150,00
(rok 2021)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1276,31 Poplatok za odpad= 949,85

Daň z nehnuteľností= 326,46

(1999-2021)

Vvpracované ku dňu18.02.2022