Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)