Farské oznamy od 11. do 17. apríla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. apríla 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.04.
  Bojničky
18:00
† matka Emília Starostová
Ut
12.04.
  Dvorníky
18:00
† Mária Mihinová
13.04. Zemianske
Sady   18:00
SV. OMŠA NEBUDE 
Št
14.04.
Zelený štvrtok Pánovej večere  Dvorníky 18:00 † rodičia, bratia, švagor a s.r.
Bojničky
18:00
† Mária Krajčírová, Helena, s.r. Polakovičoví a krstná matka
Šalgočka 18:00 † rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Ladislav a Alfréd a s.r.
Zemianske Sady   16:30 † Páter Jozef Horvátik
Pi
15.04.
Veľký piatok slávenie utrpenia a smrti Pána Dvorníky 15:00
Bojničky 15:00
Šalgočka 15:00
So
16.04.
Svätá biela sobota  Dvorníky
20:00
† Anna Bambaci
Bojničky
20:00
za odberateľov Rodiny nepoškvrnenej
Zemianske Sady  20:00 † Oliver Loyš
Ne
17.04.
 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
za veriacich obce Bojničky
Šalgočka
09:00
za živých a † dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:30
† Anton Kadlec, Ľuboš, Štefan, Jozef a r.z.o.s.
Zemianske
Sady
10:30
za ružencové spoločenstvo pani Košťálovej
  • SPOVEDANIE CHORÝCH V DOMÁCNOSTIACH – možnosť zahlásenia v sakristii.
  • VEĽKÝ PIATOK – deň prikázaného pôstu a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov.
  • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – ofera pre potreby farnosti, úprimná vďaka za vaše milodary.