Veľkonočný vinš 2022

Požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov 2022 Vám praje Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.