Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.05.
  Bojničky
18:00
† rodičia Myjavcoví a ostatná † rodina
Ut
24.05.
  Dvorníky
18:00
† starí rodičia Farkašoví
St
25.05.
  Zemianske
Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št
26.05.
PRIKÁZANÝ  SVIATOK

Nanebovstúpenie Pána

Bojničky
17:00
† rodičia Škodoví a ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
 za farníkov
Šalgočka
17:00
† Ľudovít Sobotovič a celá † rodina
Zemianske
Sady
18:00
† rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
Pi
27.05.
  Dvorníky
18:00
† Ján a Cecília Drímajoví a ich deti
So
28.05.
  Dvorníky
10:30
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 50 rokov spoločného života
Ne
29.05.
7. veľkonočná nedeľa  Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
† Terézia a Jozef Čičoví a s.r.
Šalgočka
09:00
† Matilda
Dvorníky
10:30
† rodičia Vaculoví a Brinčíkoví
Zemianske
Sady
10:30
† manžel a otec Joyef Chrápek, rodičia a ostatná † rodina
  • DVORNÍKY: sv. spoveď prvoprijímajúcich detí – piatok 27.05. o 16:00
  • AUTOBUS KŇAZSKÁ VYSVIACKA: 11.06. 2022 popoludní, zisťovanie záujmu pre objednávku autobusu. Prosíme o zapísanie v sakristii.
  • SLÁVNOSŤ K ÚCTE SV. RITY: spojená s požehnaním ruží – nedeľa 29.05. 10:30 farský chrám Sereď.
  • OHLÁŠKY: “Dp. Pavol Reisel, diakon, má byť 11.06.2022 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnorpávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.”