Farské oznamy od 13. do 19. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňujú farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. júna 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.06.
Sv. Anton Paduánsky  Bojničky
18:00
† Vladimír Moravec, Eva Jakubcová a Jozef Zúdora
Ut
14.06.
  Dvorníky
18:00
† manžel a r.z.o.s.
St
15.06.
  Zemianske
Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št
16.06.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  Bojničky
18:00
za živých a † členov Spolku sv. Vojtecha
Dvorníky
18:00
za farníkov
Zemianske
Sady
17:00
† manžel a otec Jozef Šárik, rodičia a ostatná rodina
Šalgočka
17:00
† manžel Anton, rodičia Klištincoví, Tomanoví a celá † rodina
Pi
17.06.
  Dvorníky
18:00
† Lýdia Zámečníková a syn Štefan
So
18.06.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Zemianske
Sady
18:00
PROCESIA BOŽIE TELO 
Ne
19.06.
 12. nedeľa v cezročnom období Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
† Ludovít Liška 
Šalgočka
09:00
† rodičia Anna a Ambróz Mošathoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu na záver škoslkého roka
Zemianske
Sady
10:30
† otec Alfréd Krajný, svokor Jozef a ostatná rodina

 

  • PROCESIA BOŽIE TELO:
    • BOJNIČKY: štvrtok 16.06. po večernej sv. omši
    • DVORNÍKY: piatok 17.06. po večernej sv. omši
    • ZEMIANSKE SADY a ŠALGOČKA: sobota 18:00 Zemianske Sady
  • SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: nedeľa 19.06. o 10:30 Dvorníky