Farské oznamy od 29. augusta do 4. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. augusta do 4. septembra 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.08.
Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa  Bojničky
18:00
† Marta Timoracká, brat Ludovít, r.z.o.s., † rodina a prosba o zdravie pre celú rodinu 
Ut
30.08.
  Dvorníky
18:00
† rodičia z.o.s. a † rodina
St
31.08.
  Zemianske
Sady
18:00
† kmotor Pavol Jindra
Št
01.09.
  Bojničky
18:00
† František a Margita Polakovičoví, sesta Mária a † rodina
Pi
02.09.
  Dvorníky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života
So
03.09.
Svätého Gregora Veľkého  Dvorníky
18:00
za farníkov
Ne
04.09.
23. nedeľa v Cezročnom období  Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre prvoprijímajúce deti
Šalgočka
09:00
† rodičia Sedláčkoví a celá + rodina
Dvorníky
10:30
† Juraj
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví a starí rodičia
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
  BOJNIČKY: pondelok a štvrtok 16:30 – 18:00
  DVORNÍKY: utorok a piatok 16:30 – 18:00
  ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30
  ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00
 • BOJNIČKY: poďakovanie p. Róbert Dlhoš a spolupracovníci – za úžasnú pomoc s lešením, pani kostolníčke, pracovníkom obecného úradu a každému, kto priložil ruku pri upratovaní. Veľká vďaka za daľší veľký krok k zveladeniu nášho chrámu.
 • ZEMIANSKE SADY a ŠALGOČKA: srdečne spolu s pánom starostom a Krojovankou pozývame na stretnutie pri kríži v hájičku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 01.09. so začiatkom o 15:00 – Modlitba korunky Božieho milosrdenstva a po modlitbe agapé pri pohostení o ktoré bude  postarané. Odvoz autami môžete dohodnúť v utorok a v stredu na obecnom úrade v Zemianskych Sadoch.