Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2022

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022. Správu zobralo na Obecné zastupiteľstvo dňa 07.09.2022 uznesením č. 61/4/2022.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6. 2022 (.pdf)