Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy – 2022/2023

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14.09.2022 do 30.09.2022 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestovných poriadkov. Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30.09.2022 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravca:

SAD Dunajská streda, a. s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

 

ARRIVA Trnava, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky

email: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

email: dusikova@skand.sk, bus@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 206

 

na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01  Trnava

email: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2023.

Oznámenie o pripomienkovaní nových cestovných poriadkov – úplné znenie (.pdf)

Cestovné poriadky: 203401, 203402, 203403, 203405, 203406, 203407, 203408, 203409, 203410, 203412, 203413, 203414, 203415, 204401, 204412, 204421, 204423