Vyhodnotenie Výstavy ovocia, zeleniny, húb a ručných prác 2022

ZO JDS Dvorníky zorganizovala v dňoch 24. 09. – 25. 09. 2022 tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Tento rok bola obohatená o výstavu ručných prác. Tak ako vždy aj teraz bolo ohodnotené najkrajšie jablko a najzaujímavejší exponát:

Najkrajšie jablko výstavy:

  1. Miesto – Jozef Hrotka
  2. Miesto – Marian Murárik
  3. Miesto – Vít Majka

Najzaujímavejší exponát výstavy:

  1. Miesto – Materská škola Dvorníky
  2. Miesto – Vít Maja – hrozno
  3. Miesto – Mária Bojnanská – sobík

Súčasťou výstavy bola aj výstava ručných prác našich občanov:

  1. Miesto – Tatiana Vargová – háčkované hračky
  2. Miesto – Rastislav Hrotka – vianočný stromček z dreva
  3. Miesto – Anna Muráriková – maľované obrazy

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli jablká, zeleninu, ovocie, ručné práce a tiež exponáty na výstavu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii výstavy.